Dạ cho em hỏi, em có lịch tái khám vào thứ 2 nhưng em không sắp xếp được thời gian. Em muốn đi vào chủ nhật (khám dịch vụ), bác sĩ có hẹn em lần tái khám này làm xét nghiệm máu con, vậy cho em hỏi em đi vào chủ nhật thì coa làm xét nghiệm này được không ạ? Em cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi, em có lịch tái khám vào thứ 2 nhưng em không sắp xếp được thời gian. Em muốn đi vào chủ nhật (khám dịch vụ), bác sĩ có hẹn em lần tái khám này làm xét nghiệm máu con, vậy cho em hỏi em đi vào chủ nhật thì coa làm xét nghiệm này được không ạ? Em cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi, em có lịch tái khám vào thứ 2 nhưng em không sắp xếp được thời gian. Em muốn đi vào chủ nhật (khám dịch vụ), bác sĩ có hẹn em lần tái khám này làm xét nghiệm máu con, vậy cho em hỏi em đi vào chủ nhật thì coa làm xét nghiệm này được không ạ? Em cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi, em có lịch tái khám vào thứ 2 nhưng em không sắp xếp được thời gian. Em muốn đi vào chủ nhật (khám dịch vụ), bác sĩ có hẹn em lần tái khám này làm xét nghiệm máu con, vậy cho em hỏi em đi vào chủ nhật thì coa làm xét nghiệm này được không ạ? Em cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho em hỏi, em có lịch tái khám vào thứ 2 nhưng em không sắp xếp được thời gian. Em muốn đi vào chủ nhật (khám dịch vụ), bác sĩ có hẹn em lần tái khám này làm xét nghiệm máu con, vậy cho em hỏi em đi vào chủ nhật thì coa làm xét nghiệm này được không ạ? Em cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ cho em hỏi, em có lịch tái khám vào thứ 2 nhưng em không sắp xếp được thời gian. Em muốn đi vào chủ nhật (khám dịch vụ), bác sĩ có hẹn em lần tái khám này làm xét nghiệm máu con, vậy cho em hỏi em đi vào chủ nhật thì coa làm xét nghiệm này được không ạ? Em cảm ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ cho em hỏi, em có lịch tái khám vào thứ 2 nhưng em không sắp xếp được thời gian. Em muốn đi vào chủ nhật (khám dịch vụ), bác sĩ có hẹn em lần tái khám này làm xét nghiệm máu con, vậy cho em hỏi em đi vào chủ nhật thì coa làm xét nghiệm này được không ạ? Em cảm ơn ạ!

Trả lời:

(12-04-2024 17:35)

 Chào em, khoa khám thai và phòng xét nghiệm bệnh viện Hùng Vương làm việc vào sáng chủ nhật em nhé

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác