Dạ do e làm mất giấy lấy kết quả xét nghiệm máu gót chân của bé, e có thể nhận kết quả trên web không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ do e làm mất giấy lấy kết quả xét nghiệm máu gót chân của bé, e có thể nhận kết quả trên web không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ do e làm mất giấy lấy kết quả xét nghiệm máu gót chân của bé, e có thể nhận kết quả trên web không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ do e làm mất giấy lấy kết quả xét nghiệm máu gót chân của bé, e có thể nhận kết quả trên web không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ do e làm mất giấy lấy kết quả xét nghiệm máu gót chân của bé, e có thể nhận kết quả trên web không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ do e làm mất giấy lấy kết quả xét nghiệm máu gót chân của bé, e có thể nhận kết quả trên web không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ do e làm mất giấy lấy kết quả xét nghiệm máu gót chân của bé, e có thể nhận kết quả trên web không ạ

Trả lời:

(10-01-2024 23:09)

Chào bạn! Bạn vui lòng mang theo giấy ra viện quay lại khoa đã nội trú nhận kết quả nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác