Dạ e chào bác sĩ CHO E HỎI HIỆN TẠI BV CÓ XÉT NGHIỆM GBS ( XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHÔNG Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e chào bác sĩ CHO E HỎI HIỆN TẠI BV CÓ XÉT NGHIỆM GBS ( XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHÔNG Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e chào bác sĩ CHO E HỎI HIỆN TẠI BV CÓ XÉT NGHIỆM GBS ( XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHÔNG Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e chào bác sĩ CHO E HỎI HIỆN TẠI BV CÓ XÉT NGHIỆM GBS ( XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHÔNG Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e chào bác sĩ CHO E HỎI HIỆN TẠI BV CÓ XÉT NGHIỆM GBS ( XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHÔNG Ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ e chào bác sĩ CHO E HỎI HIỆN TẠI BV CÓ XÉT NGHIỆM GBS ( XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHÔNG Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ e chào bác sĩ CHO E HỎI HIỆN TẠI BV CÓ XÉT NGHIỆM GBS ( XÉT NGHIỆM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B) CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BHYT KHÔNG Ạ

Trả lời:

(18-11-2023 00:13)

Chào em , xét nghiệm GBS BHYT không chi trả em nhe , xin cám ơn
KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác