Dạ e muốn lấy que cũ ra do hết hạn mà đang dưới quê.Lấy Que Ra thì hết bao nhiu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e muốn lấy que cũ ra do hết hạn mà đang dưới quê.Lấy Que Ra thì hết bao nhiu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e muốn lấy que cũ ra do hết hạn mà đang dưới quê.Lấy Que Ra thì hết bao nhiu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e muốn lấy que cũ ra do hết hạn mà đang dưới quê.Lấy Que Ra thì hết bao nhiu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ e muốn lấy que cũ ra do hết hạn mà đang dưới quê.Lấy Que Ra thì hết bao nhiu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ e muốn lấy que cũ ra do hết hạn mà đang dưới quê.Lấy Que Ra thì hết bao nhiu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ e muốn lấy que cũ ra do hết hạn mà đang dưới quê.Lấy Que Ra thì hết bao nhiu tiền ạ

Trả lời:

(23-03-2023 10:24)

Xin chào bạn!

Trước khi lấy que, mình sẽ đăng ký khám, tiền khám và công lấy que khoảng 500.000đ bạn nhé!

Thân chào!

Hs. Phạm Quách Yến Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác