Dạ em chào anh/chị, em hiện đang là sinh viên Thư Ký Y Khoa của Trường Hoa Sen, em vừa kết thúc đợt thực tập, em muốn xin làm ở bệnh viện nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vì đang chờ trường cấp bằng. Em muốn hỏi nếu làm ở bệnh viện mà chưa có bằng thì có thể bổ sung bằng sau hay phải như thế nào ạ. Mong anh/chị phản hồi và cho em thêm thông tin ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào anh/chị, em hiện đang là sinh viên Thư Ký Y Khoa của Trường Hoa Sen, em vừa kết thúc đợt thực tập, em muốn xin làm ở bệnh viện nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vì đang chờ trường cấp bằng. Em muốn hỏi nếu làm ở bệnh viện mà chưa có bằng thì có thể bổ sung bằng sau hay phải như thế nào ạ. Mong anh/chị phản hồi và cho em thêm thông tin ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào anh/chị, em hiện đang là sinh viên Thư Ký Y Khoa của Trường Hoa Sen, em vừa kết thúc đợt thực tập, em muốn xin làm ở bệnh viện nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vì đang chờ trường cấp bằng. Em muốn hỏi nếu làm ở bệnh viện mà chưa có bằng thì có thể bổ sung bằng sau hay phải như thế nào ạ. Mong anh/chị phản hồi và cho em thêm thông tin ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào anh/chị, em hiện đang là sinh viên Thư Ký Y Khoa của Trường Hoa Sen, em vừa kết thúc đợt thực tập, em muốn xin làm ở bệnh viện nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vì đang chờ trường cấp bằng. Em muốn hỏi nếu làm ở bệnh viện mà chưa có bằng thì có thể bổ sung bằng sau hay phải như thế nào ạ. Mong anh/chị phản hồi và cho em thêm thông tin ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào anh/chị, em hiện đang là sinh viên Thư Ký Y Khoa của Trường Hoa Sen, em vừa kết thúc đợt thực tập, em muốn xin làm ở bệnh viện nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vì đang chờ trường cấp bằng. Em muốn hỏi nếu làm ở bệnh viện mà chưa có bằng thì có thể bổ sung bằng sau hay phải như thế nào ạ. Mong anh/chị phản hồi và cho em thêm thông tin ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ em chào anh/chị, em hiện đang là sinh viên Thư Ký Y Khoa của Trường Hoa Sen, em vừa kết thúc đợt thực tập, em muốn xin làm ở bệnh viện nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vì đang chờ trường cấp bằng. Em muốn hỏi nếu làm ở bệnh viện mà chưa có bằng thì có thể bổ sung bằng sau hay phải như thế nào ạ. Mong anh/chị phản hồi và cho em thêm thông tin ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ em chào anh/chị, em hiện đang là sinh viên Thư Ký Y Khoa của Trường Hoa Sen, em vừa kết thúc đợt thực tập, em muốn xin làm ở bệnh viện nhưng chưa có bằng tốt nghiệp vì đang chờ trường cấp bằng. Em muốn hỏi nếu làm ở bệnh viện mà chưa có bằng thì có thể bổ sung bằng sau hay phải như thế nào ạ. Mong anh/chị phản hồi và cho em thêm thông tin ạ. Em cảm ơn.

Trả lời:

(29-05-2024 17:35)

Chào bạn! Bạn vui lòng liên hệ: (028)38.553.799 - CV. Quốc Việt (Phòng Tổ chức cán bộ). Vui lòng gọi trong giờ hành chính nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác