Dạ em chào bác sĩ ạ. Chuyện là em từng phá thai ở một bệnh viện lớn khác có lưu hồ sơ và bây giờ em muốn có thai và sẽ chọn bệnh viện HV để khám và sinh thì khi tra hồ sơ bệnh án thì hồ sơ bệnh án từng phá thai của em có hiển trên hồ sơ của viện HV mình ko ạ. Do em không muốn ai biết em từng phá thai ạ. Mong bác sĩ giải đáp. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào bác sĩ ạ. Chuyện là em từng phá thai ở một bệnh viện lớn khác có lưu hồ sơ và bây giờ em muốn có thai và sẽ chọn bệnh viện HV để khám và sinh thì khi tra hồ sơ bệnh án thì hồ sơ bệnh án từng phá thai của em có hiển trên hồ sơ của viện HV mình ko ạ. Do em không muốn ai biết em từng phá thai ạ. Mong bác sĩ giải đáp. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào bác sĩ ạ. Chuyện là em từng phá thai ở một bệnh viện lớn khác có lưu hồ sơ và bây giờ em muốn có thai và sẽ chọn bệnh viện HV để khám và sinh thì khi tra hồ sơ bệnh án thì hồ sơ bệnh án từng phá thai của em có hiển trên hồ sơ của viện HV mình ko ạ. Do em không muốn ai biết em từng phá thai ạ. Mong bác sĩ giải đáp. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào bác sĩ ạ. Chuyện là em từng phá thai ở một bệnh viện lớn khác có lưu hồ sơ và bây giờ em muốn có thai và sẽ chọn bệnh viện HV để khám và sinh thì khi tra hồ sơ bệnh án thì hồ sơ bệnh án từng phá thai của em có hiển trên hồ sơ của viện HV mình ko ạ. Do em không muốn ai biết em từng phá thai ạ. Mong bác sĩ giải đáp. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ em chào bác sĩ ạ. Chuyện là em từng phá thai ở một bệnh viện lớn khác có lưu hồ sơ và bây giờ em muốn có thai và sẽ chọn bệnh viện HV để khám và sinh thì khi tra hồ sơ bệnh án thì hồ sơ bệnh án từng phá thai của em có hiển trên hồ sơ của viện HV mình ko ạ. Do em không muốn ai biết em từng phá thai ạ. Mong bác sĩ giải đáp. - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ em chào bác sĩ ạ. Chuyện là em từng phá thai ở một bệnh viện lớn khác có lưu hồ sơ và bây giờ em muốn có thai và sẽ chọn bệnh viện HV để khám và sinh thì khi tra hồ sơ bệnh án thì hồ sơ bệnh án từng phá thai của em có hiển trên hồ sơ của viện HV mình ko ạ. Do em không muốn ai biết em từng phá thai ạ. Mong bác sĩ giải đáp. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ em chào bác sĩ ạ. Chuyện là em từng phá thai ở một bệnh viện lớn khác có lưu hồ sơ và bây giờ em muốn có thai và sẽ chọn bệnh viện HV để khám và sinh thì khi tra hồ sơ bệnh án thì hồ sơ bệnh án từng phá thai của em có hiển trên hồ sơ của viện HV mình ko ạ. Do em không muốn ai biết em từng phá thai ạ. Mong bác sĩ giải đáp.

Trả lời:

(12-05-2024 00:36)

Thương chào em,
Hồ sơ bệnh án của các cơ sở y tế khác không liên thông dữ liệu với hồ sơ bệnh án của bệnh viện Hùng Vương, tuy nhiên khi đi khám tại BVHV em vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tiền sử bệnh của em để Bác sĩ có thể đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng của em. Thông tin bệnh nhân là bí mật nên khi đi khám em cứ yên tâm nói ra yêu cầu của em với Bác sĩ nhé. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác