Dạ xin chào bác sĩ ạ. Đợt vừa rồi em có khám ở bv và đc cho toa thuốc về uống, mà em làm mất toa thuốc rồi nên cho em hỏi có cách nào để tra cứu lại toa thuốc của em đã mua ko ạ. Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ xin chào bác sĩ ạ. Đợt vừa rồi em có khám ở bv và đc cho toa thuốc về uống, mà em làm mất toa thuốc rồi nên cho em hỏi có cách nào để tra cứu lại toa thuốc của em đã mua ko ạ. Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ xin chào bác sĩ ạ. Đợt vừa rồi em có khám ở bv và đc cho toa thuốc về uống, mà em làm mất toa thuốc rồi nên cho em hỏi có cách nào để tra cứu lại toa thuốc của em đã mua ko ạ. Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ xin chào bác sĩ ạ. Đợt vừa rồi em có khám ở bv và đc cho toa thuốc về uống, mà em làm mất toa thuốc rồi nên cho em hỏi có cách nào để tra cứu lại toa thuốc của em đã mua ko ạ. Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ xin chào bác sĩ ạ. Đợt vừa rồi em có khám ở bv và đc cho toa thuốc về uống, mà em làm mất toa thuốc rồi nên cho em hỏi có cách nào để tra cứu lại toa thuốc của em đã mua ko ạ. Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ xin chào bác sĩ ạ. Đợt vừa rồi em có khám ở bv và đc cho toa thuốc về uống, mà em làm mất toa thuốc rồi nên cho em hỏi có cách nào để tra cứu lại toa thuốc của em đã mua ko ạ. Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ xin chào bác sĩ ạ. Đợt vừa rồi em có khám ở bv và đc cho toa thuốc về uống, mà em làm mất toa thuốc rồi nên cho em hỏi có cách nào để tra cứu lại toa thuốc của em đã mua ko ạ. Em cảm ơn ạ

Trả lời:

(16-11-2023 22:55)

Bạn vui lòng liên hệ nhà thuốc bệnh viện để được thông tin nhé (02838558532 bấm 200 nối máy nhà thuốc). Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác