E bị thai lưu 14 tuần và 1 lần sảy thai tự nhiên 5 tuần, e muốn hỏi là e khám tìm nguyên nhân sảy thai và thai lưu bệnh viện hùng vương chi phí 2 vk ck là bao nhiêu, khám những gì và khám khoa nào đi như thế nào ạ, cần đem những giấy tờ nào và cần kiêng cử gì trước khi khám ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E bị thai lưu 14 tuần và 1 lần sảy thai tự nhiên 5 tuần, e muốn hỏi là e khám tìm nguyên nhân sảy thai và thai lưu bệnh viện hùng vương chi phí 2 vk ck là bao nhiêu, khám những gì và khám khoa nào đi như thế nào ạ, cần đem những giấy tờ nào và cần kiêng cử gì trước khi khám ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E bị thai lưu 14 tuần và 1 lần sảy thai tự nhiên 5 tuần, e muốn hỏi là e khám tìm nguyên nhân sảy thai và thai lưu bệnh viện hùng vương chi phí 2 vk ck là bao nhiêu, khám những gì và khám khoa nào đi như thế nào ạ, cần đem những giấy tờ nào và cần kiêng cử gì trước khi khám ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E bị thai lưu 14 tuần và 1 lần sảy thai tự nhiên 5 tuần, e muốn hỏi là e khám tìm nguyên nhân sảy thai và thai lưu bệnh viện hùng vương chi phí 2 vk ck là bao nhiêu, khám những gì và khám khoa nào đi như thế nào ạ, cần đem những giấy tờ nào và cần kiêng cử gì trước khi khám ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E bị thai lưu 14 tuần và 1 lần sảy thai tự nhiên 5 tuần, e muốn hỏi là e khám tìm nguyên nhân sảy thai và thai lưu bệnh viện hùng vương chi phí 2 vk ck là bao nhiêu, khám những gì và khám khoa nào đi như thế nào ạ, cần đem những giấy tờ nào và cần kiêng cử gì trước khi khám ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương
E bị thai lưu 14 tuần và 1 lần sảy thai tự nhiên 5 tuần, e muốn hỏi là e khám tìm nguyên nhân sảy thai và thai lưu bệnh viện hùng vương chi phí 2 vk ck là bao nhiêu, khám những gì và khám khoa nào đi như thế nào ạ, cần đem những giấy tờ nào và cần kiêng cử gì trước khi khám ko ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E bị thai lưu 14 tuần và 1 lần sảy thai tự nhiên 5 tuần, e muốn hỏi là e khám tìm nguyên nhân sảy thai và thai lưu bệnh viện hùng vương chi phí 2 vk ck là bao nhiêu, khám những gì và khám khoa nào đi như thế nào ạ, cần đem những giấy tờ nào và cần kiêng cử gì trước khi khám ko ạ

Trả lời:

(21-03-2024 10:40)

Chào bạn! Bạn vui lòng đến trực tiếp khoa Hiếm muộn của bệnh viện để được tư vấn khám tiền sản cụ thể nhé. Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác