E cần lay kết quả xét nghiệm nhược giáp+55 bệnh cho bé sơ sinh sau tháng - Bệnh viện Hùng Vương

E cần lay kết quả xét nghiệm nhược giáp+55 bệnh cho bé sơ sinh sau tháng - Bệnh viện Hùng Vương

E cần lay kết quả xét nghiệm nhược giáp+55 bệnh cho bé sơ sinh sau tháng - Bệnh viện Hùng Vương

E cần lay kết quả xét nghiệm nhược giáp+55 bệnh cho bé sơ sinh sau tháng - Bệnh viện Hùng Vương

E cần lay kết quả xét nghiệm nhược giáp+55 bệnh cho bé sơ sinh sau tháng - Bệnh viện Hùng Vương
E cần lay kết quả xét nghiệm nhược giáp+55 bệnh cho bé sơ sinh sau tháng - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E cần lay kết quả xét nghiệm nhược giáp+55 bệnh cho bé sơ sinh sau tháng

Trả lời:

(02-05-2024 20:28)

Chào bạn! Sau sinh một tháng bạn sẽ tái khám mẹ và bé sau sinh! Tại thời điểm này bạn có thể kết hợp đến khám và lấy kết quả cho bé tại khu vực khám nhi nhé! Bạn vui lòng đến trong giờ làm việc của khoa nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác