E có thai ngoài ý muốn, giờ e muốn đình chỉ thai mà không biết giá cả như sao. Co thể tư vấn cho em được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E có thai ngoài ý muốn, giờ e muốn đình chỉ thai mà không biết giá cả như sao. Co thể tư vấn cho em được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E có thai ngoài ý muốn, giờ e muốn đình chỉ thai mà không biết giá cả như sao. Co thể tư vấn cho em được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E có thai ngoài ý muốn, giờ e muốn đình chỉ thai mà không biết giá cả như sao. Co thể tư vấn cho em được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E có thai ngoài ý muốn, giờ e muốn đình chỉ thai mà không biết giá cả như sao. Co thể tư vấn cho em được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
E có thai ngoài ý muốn, giờ e muốn đình chỉ thai mà không biết giá cả như sao. Co thể tư vấn cho em được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E có thai ngoài ý muốn, giờ e muốn đình chỉ thai mà không biết giá cả như sao. Co thể tư vấn cho em được không ạ

Trả lời:

(24-04-2024 17:31)

Chào bạn! Trường hợp của bạn không ghi rõ tuần thai và phương pháp đình chỉ thai mong muốn nên không tư vấn cụ thể cho bạn chi phí phù hợp. Bạn đến lầu 3 khoa KHHGĐ, lầu 3 dãy H từ T2 đến T7 để được tư vấn kỹ hơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác