E đã hút khối echo hỗn hợp 18 ngày vậy e đi xe máy có được ko ạ,bác sĩ hãy tư vấn dùng e với ạ, - Bệnh viện Hùng Vương

E đã hút khối echo hỗn hợp 18 ngày vậy e đi xe máy có được ko ạ,bác sĩ hãy tư vấn dùng e với ạ, - Bệnh viện Hùng Vương

E đã hút khối echo hỗn hợp 18 ngày vậy e đi xe máy có được ko ạ,bác sĩ hãy tư vấn dùng e với ạ, - Bệnh viện Hùng Vương

E đã hút khối echo hỗn hợp 18 ngày vậy e đi xe máy có được ko ạ,bác sĩ hãy tư vấn dùng e với ạ, - Bệnh viện Hùng Vương

E đã hút khối echo hỗn hợp 18 ngày vậy e đi xe máy có được ko ạ,bác sĩ hãy tư vấn dùng e với ạ, - Bệnh viện Hùng Vương
E đã hút khối echo hỗn hợp 18 ngày vậy e đi xe máy có được ko ạ,bác sĩ hãy tư vấn dùng e với ạ, - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E đã hút khối echo hỗn hợp 18 ngày vậy e đi xe máy có được ko ạ,bác sĩ hãy tư vấn dùng e với ạ,

Trả lời:

(04-04-2024 14:01)

Chào bạn! Trường hợp của bạn có thể đi xe máy bình thường bạn nhé!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác