E đã làm 2 xét nghiệm ở BVHV được 1 năm rồi ạ, vậy cho e hỏi mấy năm mới xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã làm 2 xét nghiệm ở BVHV được 1 năm rồi ạ, vậy cho e hỏi mấy năm mới xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã làm 2 xét nghiệm ở BVHV được 1 năm rồi ạ, vậy cho e hỏi mấy năm mới xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã làm 2 xét nghiệm ở BVHV được 1 năm rồi ạ, vậy cho e hỏi mấy năm mới xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã làm 2 xét nghiệm ở BVHV được 1 năm rồi ạ, vậy cho e hỏi mấy năm mới xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương
E đã làm 2 xét nghiệm ở BVHV được 1 năm rồi ạ, vậy cho e hỏi mấy năm mới xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E đã làm 2 xét nghiệm ở BVHV được 1 năm rồi ạ, vậy cho e hỏi mấy năm mới xét nghiệm lại ạ

Trả lời:

(20-03-2024 20:45)

Chào bạn! Bạn vui lòng nêu rõ đã thực hiện xét nghiệm gì để tư vấn được đầy đủ và chính xác nhé. Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác