E đã sinh thường 2 bé và không có nhu cầu sinh thêm nữa nên muốn làm đẹp vùng kín, không biết bv có dịch vụ này không và chi phí thế nào ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

E đã sinh thường 2 bé và không có nhu cầu sinh thêm nữa nên muốn làm đẹp vùng kín, không biết bv có dịch vụ này không và chi phí thế nào ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

E đã sinh thường 2 bé và không có nhu cầu sinh thêm nữa nên muốn làm đẹp vùng kín, không biết bv có dịch vụ này không và chi phí thế nào ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

E đã sinh thường 2 bé và không có nhu cầu sinh thêm nữa nên muốn làm đẹp vùng kín, không biết bv có dịch vụ này không và chi phí thế nào ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

E đã sinh thường 2 bé và không có nhu cầu sinh thêm nữa nên muốn làm đẹp vùng kín, không biết bv có dịch vụ này không và chi phí thế nào ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
E đã sinh thường 2 bé và không có nhu cầu sinh thêm nữa nên muốn làm đẹp vùng kín, không biết bv có dịch vụ này không và chi phí thế nào ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E đã sinh thường 2 bé và không có nhu cầu sinh thêm nữa nên muốn làm đẹp vùng kín, không biết bv có dịch vụ này không và chi phí thế nào ạ. E cảm ơn

Trả lời:

(14-04-2024 21:28)

Chào bạn! Khoa KHHGĐ – Bệnh viện Hùng Vương có thực hiện dịch vụ may thẩm mỹ tầng sinh môn, chi phí may là 3 triệu chưa tính công khám và siêu âm kiểm tra trước khi thực hiện dịch vụ. Bạn đến lầu 3 khoa KHHGĐ, lầu 3 dãy H từ T2 đến T7 để được tư vấn kỹ hơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác