E đã từng tiêm ngừa Hpv ở bệnh viện Hùng Vương, nhưng không nhớ chính xác đã tiêm đủ 3 mũi chưa ạ, giúp e với ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã từng tiêm ngừa Hpv ở bệnh viện Hùng Vương, nhưng không nhớ chính xác đã tiêm đủ 3 mũi chưa ạ, giúp e với ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã từng tiêm ngừa Hpv ở bệnh viện Hùng Vương, nhưng không nhớ chính xác đã tiêm đủ 3 mũi chưa ạ, giúp e với ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã từng tiêm ngừa Hpv ở bệnh viện Hùng Vương, nhưng không nhớ chính xác đã tiêm đủ 3 mũi chưa ạ, giúp e với ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đã từng tiêm ngừa Hpv ở bệnh viện Hùng Vương, nhưng không nhớ chính xác đã tiêm đủ 3 mũi chưa ạ, giúp e với ạ - Bệnh viện Hùng Vương
E đã từng tiêm ngừa Hpv ở bệnh viện Hùng Vương, nhưng không nhớ chính xác đã tiêm đủ 3 mũi chưa ạ, giúp e với ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E đã từng tiêm ngừa Hpv ở bệnh viện Hùng Vương, nhưng không nhớ chính xác đã tiêm đủ 3 mũi chưa ạ, giúp e với ạ

Trả lời:

(21-02-2024 10:58)

Chào bạn! Bạn đến quầy chăm sóc khách hàng, điền thông tin trên phiếu khai thông tin (nhớ khai chính xác địa chỉ bạn đã khai trước đó) rồi lên lầu 1- dãy H toà nhà Bách Hợp- phòng tiêm ngừa, nhân viên tại phòng tiêm sẽ tìm thông tin 3 mũi tiêm cho bạn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác