E đăng ký BHYT ở bv Bình Tân thì sanh ở BV Hùng Vương e có sử dụng được BHYT không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đăng ký BHYT ở bv Bình Tân thì sanh ở BV Hùng Vương e có sử dụng được BHYT không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đăng ký BHYT ở bv Bình Tân thì sanh ở BV Hùng Vương e có sử dụng được BHYT không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đăng ký BHYT ở bv Bình Tân thì sanh ở BV Hùng Vương e có sử dụng được BHYT không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

E đăng ký BHYT ở bv Bình Tân thì sanh ở BV Hùng Vương e có sử dụng được BHYT không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
E đăng ký BHYT ở bv Bình Tân thì sanh ở BV Hùng Vương e có sử dụng được BHYT không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E đăng ký BHYT ở bv Bình Tân thì sanh ở BV Hùng Vương e có sử dụng được BHYT không ạ

Trả lời:

(24-04-2024 22:41)

Chào em , trường hợp khám hưởng bhyt bắt buộc phải có giáy chuyển tuyến , trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác