E sinh bé ở bv tháng 1 năm 2021. Trong quá trình chuyển chỗ ở có bị mất giấy tờ trong đó có giấy chứng sinh. E có được xin giúp đỡ cấp lại giấy chứng sinh để làm khai sinh cho bé không ạ. E mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía bệnh viện. E cám ơn ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

E sinh bé ở bv tháng 1 năm 2021. Trong quá trình chuyển chỗ ở có bị mất giấy tờ trong đó có giấy chứng sinh. E có được xin giúp đỡ cấp lại giấy chứng sinh để làm khai sinh cho bé không ạ. E mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía bệnh viện. E cám ơn ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

E sinh bé ở bv tháng 1 năm 2021. Trong quá trình chuyển chỗ ở có bị mất giấy tờ trong đó có giấy chứng sinh. E có được xin giúp đỡ cấp lại giấy chứng sinh để làm khai sinh cho bé không ạ. E mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía bệnh viện. E cám ơn ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

E sinh bé ở bv tháng 1 năm 2021. Trong quá trình chuyển chỗ ở có bị mất giấy tờ trong đó có giấy chứng sinh. E có được xin giúp đỡ cấp lại giấy chứng sinh để làm khai sinh cho bé không ạ. E mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía bệnh viện. E cám ơn ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

E sinh bé ở bv tháng 1 năm 2021. Trong quá trình chuyển chỗ ở có bị mất giấy tờ trong đó có giấy chứng sinh. E có được xin giúp đỡ cấp lại giấy chứng sinh để làm khai sinh cho bé không ạ. E mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía bệnh viện. E cám ơn ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
E sinh bé ở bv tháng 1 năm 2021. Trong quá trình chuyển chỗ ở có bị mất giấy tờ trong đó có giấy chứng sinh. E có được xin giúp đỡ cấp lại giấy chứng sinh để làm khai sinh cho bé không ạ. E mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía bệnh viện. E cám ơn ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: E sinh bé ở bv tháng 1 năm 2021. Trong quá trình chuyển chỗ ở có bị mất giấy tờ trong đó có giấy chứng sinh. E có được xin giúp đỡ cấp lại giấy chứng sinh để làm khai sinh cho bé không ạ. E mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía bệnh viện. E cám ơn ạ.

Trả lời:

(26-05-2024 08:12)

Chào bạn! Cần liên hệ số điên thoại 028 39552631 để được hướng dânc chi tiết bạn nhé

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác