Em bị thai lưu 2 lần liên tiếp đều ở giai đoạn sớm. Bs cho e hỏi e cần chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp theo để có thai kì khỏe mạnh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em bị thai lưu 2 lần liên tiếp đều ở giai đoạn sớm. Bs cho e hỏi e cần chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp theo để có thai kì khỏe mạnh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em bị thai lưu 2 lần liên tiếp đều ở giai đoạn sớm. Bs cho e hỏi e cần chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp theo để có thai kì khỏe mạnh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em bị thai lưu 2 lần liên tiếp đều ở giai đoạn sớm. Bs cho e hỏi e cần chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp theo để có thai kì khỏe mạnh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em bị thai lưu 2 lần liên tiếp đều ở giai đoạn sớm. Bs cho e hỏi e cần chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp theo để có thai kì khỏe mạnh ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Em bị thai lưu 2 lần liên tiếp đều ở giai đoạn sớm. Bs cho e hỏi e cần chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp theo để có thai kì khỏe mạnh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em bị thai lưu 2 lần liên tiếp đều ở giai đoạn sớm. Bs cho e hỏi e cần chuẩn bị gì cho lần mang thai tiếp theo để có thai kì khỏe mạnh ạ

Trả lời:

(03-12-2023 19:43)

Chào bạn, mời bạn và chồng cùng đến bệnh viện Hùng Vương khám tại khoa Hiếm muộn để tìm nguyên nhân trước khi mang thai lần tiếp theo nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác