Em chào bác sĩ, vợ chồng em đã thả hơn 1 năm mà chưa có con, hiện em muốn đi khám hiếm muộn (lần đầu), bác sĩ cho e hỏi nên đi khám vào ngày mấy của CKK để tiện cho các nội dung khám (siêu âm, nội tiết...) và chi phí khám là khoảng bao nhiêu ạ. Và em cũng muốn hỏi, trước đây chồng em đã khám và có các xét nghiệm TDĐ thì có cần phải đem kết quả của chồng theo để được tư vấn không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào bác sĩ, vợ chồng em đã thả hơn 1 năm mà chưa có con, hiện em muốn đi khám hiếm muộn (lần đầu), bác sĩ cho e hỏi nên đi khám vào ngày mấy của CKK để tiện cho các nội dung khám (siêu âm, nội tiết...) và chi phí khám là khoảng bao nhiêu ạ. Và em cũng muốn hỏi, trước đây chồng em đã khám và có các xét nghiệm TDĐ thì có cần phải đem kết quả của chồng theo để được tư vấn không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào bác sĩ, vợ chồng em đã thả hơn 1 năm mà chưa có con, hiện em muốn đi khám hiếm muộn (lần đầu), bác sĩ cho e hỏi nên đi khám vào ngày mấy của CKK để tiện cho các nội dung khám (siêu âm, nội tiết...) và chi phí khám là khoảng bao nhiêu ạ. Và em cũng muốn hỏi, trước đây chồng em đã khám và có các xét nghiệm TDĐ thì có cần phải đem kết quả của chồng theo để được tư vấn không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào bác sĩ, vợ chồng em đã thả hơn 1 năm mà chưa có con, hiện em muốn đi khám hiếm muộn (lần đầu), bác sĩ cho e hỏi nên đi khám vào ngày mấy của CKK để tiện cho các nội dung khám (siêu âm, nội tiết...) và chi phí khám là khoảng bao nhiêu ạ. Và em cũng muốn hỏi, trước đây chồng em đã khám và có các xét nghiệm TDĐ thì có cần phải đem kết quả của chồng theo để được tư vấn không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào bác sĩ, vợ chồng em đã thả hơn 1 năm mà chưa có con, hiện em muốn đi khám hiếm muộn (lần đầu), bác sĩ cho e hỏi nên đi khám vào ngày mấy của CKK để tiện cho các nội dung khám (siêu âm, nội tiết...) và chi phí khám là khoảng bao nhiêu ạ. Và em cũng muốn hỏi, trước đây chồng em đã khám và có các xét nghiệm TDĐ thì có cần phải đem kết quả của chồng theo để được tư vấn không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Em chào bác sĩ, vợ chồng em đã thả hơn 1 năm mà chưa có con, hiện em muốn đi khám hiếm muộn (lần đầu), bác sĩ cho e hỏi nên đi khám vào ngày mấy của CKK để tiện cho các nội dung khám (siêu âm, nội tiết...) và chi phí khám là khoảng bao nhiêu ạ. Và em cũng muốn hỏi, trước đây chồng em đã khám và có các xét nghiệm TDĐ thì có cần phải đem kết quả của chồng theo để được tư vấn không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em chào bác sĩ, vợ chồng em đã thả hơn 1 năm mà chưa có con, hiện em muốn đi khám hiếm muộn (lần đầu), bác sĩ cho e hỏi nên đi khám vào ngày mấy của CKK để tiện cho các nội dung khám (siêu âm, nội tiết...) và chi phí khám là khoảng bao nhiêu ạ. Và em cũng muốn hỏi, trước đây chồng em đã khám và có các xét nghiệm TDĐ thì có cần phải đem kết quả của chồng theo để được tư vấn không ạ.

Trả lời:

(24-03-2023 10:38)

Chào em,

Hai vợ chồng đi khám vào ngày kinh thứ 7-8-9 ( ngày đầu ra máu tính ngày số 1). Chi phí khảo sát cho 2 vợ chồng là 4-5 triệu đồng. Em vui lòng em tất cả các xét nghiệm đã thực hiện đến khám em nhé.

Thân ái,

Bs Trần Thị Thanh Thuý

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác