Em chào BS, em hiện tại đã khám thai ở tuần thứ 16 rồi, đợt trước siêu âm em được chuẩn đoán bị tiền sản giật cao, bác sĩ đã kê thuốc cho uống, nhưng đến tuần 16 đi khám, em có báo gần hết thuốc nhưng bác sĩ không kê thêm thuốc cho em nữa, như vậy sau khi em uống hết thuốc có cần phải mua thêm thuốc không bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào BS, em hiện tại đã khám thai ở tuần thứ 16 rồi, đợt trước siêu âm em được chuẩn đoán bị tiền sản giật cao, bác sĩ đã kê thuốc cho uống, nhưng đến tuần 16 đi khám, em có báo gần hết thuốc nhưng bác sĩ không kê thêm thuốc cho em nữa, như vậy sau khi em uống hết thuốc có cần phải mua thêm thuốc không bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào BS, em hiện tại đã khám thai ở tuần thứ 16 rồi, đợt trước siêu âm em được chuẩn đoán bị tiền sản giật cao, bác sĩ đã kê thuốc cho uống, nhưng đến tuần 16 đi khám, em có báo gần hết thuốc nhưng bác sĩ không kê thêm thuốc cho em nữa, như vậy sau khi em uống hết thuốc có cần phải mua thêm thuốc không bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào BS, em hiện tại đã khám thai ở tuần thứ 16 rồi, đợt trước siêu âm em được chuẩn đoán bị tiền sản giật cao, bác sĩ đã kê thuốc cho uống, nhưng đến tuần 16 đi khám, em có báo gần hết thuốc nhưng bác sĩ không kê thêm thuốc cho em nữa, như vậy sau khi em uống hết thuốc có cần phải mua thêm thuốc không bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào BS, em hiện tại đã khám thai ở tuần thứ 16 rồi, đợt trước siêu âm em được chuẩn đoán bị tiền sản giật cao, bác sĩ đã kê thuốc cho uống, nhưng đến tuần 16 đi khám, em có báo gần hết thuốc nhưng bác sĩ không kê thêm thuốc cho em nữa, như vậy sau khi em uống hết thuốc có cần phải mua thêm thuốc không bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương
Em chào BS, em hiện tại đã khám thai ở tuần thứ 16 rồi, đợt trước siêu âm em được chuẩn đoán bị tiền sản giật cao, bác sĩ đã kê thuốc cho uống, nhưng đến tuần 16 đi khám, em có báo gần hết thuốc nhưng bác sĩ không kê thêm thuốc cho em nữa, như vậy sau khi em uống hết thuốc có cần phải mua thêm thuốc không bác sĩ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em chào BS, em hiện tại đã khám thai ở tuần thứ 16 rồi, đợt trước siêu âm em được chuẩn đoán bị tiền sản giật cao, bác sĩ đã kê thuốc cho uống, nhưng đến tuần 16 đi khám, em có báo gần hết thuốc nhưng bác sĩ không kê thêm thuốc cho em nữa, như vậy sau khi em uống hết thuốc có cần phải mua thêm thuốc không bác sĩ?

Trả lời:

(01-05-2024 23:30)

Chào em, tiền sản giật nguy cơ cao em nên uống Aspirin liên tục từ đây đến 34 tuần. Nếu không xuất hiện các chống chỉ định khi sử dụng ( huyết áp cao hay có triệu chứng dạ dày) em có thể mua tiếp Aspirin duy trì nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác