Em chào Thầy/Cô, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM. Em có mong muốn được thực tập tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện nên em muốn hỏi hiện tại khoa đang có nhận sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vào thực tập không ạ? Nếu có thì hồ sơ em cần chuẩn bị những gì? Em mong nhận được phản hồi sớm từ Thầy/Cô. Em xin chân thành cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào Thầy/Cô, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM. Em có mong muốn được thực tập tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện nên em muốn hỏi hiện tại khoa đang có nhận sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vào thực tập không ạ? Nếu có thì hồ sơ em cần chuẩn bị những gì? Em mong nhận được phản hồi sớm từ Thầy/Cô. Em xin chân thành cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào Thầy/Cô, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM. Em có mong muốn được thực tập tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện nên em muốn hỏi hiện tại khoa đang có nhận sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vào thực tập không ạ? Nếu có thì hồ sơ em cần chuẩn bị những gì? Em mong nhận được phản hồi sớm từ Thầy/Cô. Em xin chân thành cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào Thầy/Cô, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM. Em có mong muốn được thực tập tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện nên em muốn hỏi hiện tại khoa đang có nhận sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vào thực tập không ạ? Nếu có thì hồ sơ em cần chuẩn bị những gì? Em mong nhận được phản hồi sớm từ Thầy/Cô. Em xin chân thành cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em chào Thầy/Cô, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM. Em có mong muốn được thực tập tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện nên em muốn hỏi hiện tại khoa đang có nhận sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vào thực tập không ạ? Nếu có thì hồ sơ em cần chuẩn bị những gì? Em mong nhận được phản hồi sớm từ Thầy/Cô. Em xin chân thành cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương
Em chào Thầy/Cô, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM. Em có mong muốn được thực tập tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện nên em muốn hỏi hiện tại khoa đang có nhận sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vào thực tập không ạ? Nếu có thì hồ sơ em cần chuẩn bị những gì? Em mong nhận được phản hồi sớm từ Thầy/Cô. Em xin chân thành cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em chào Thầy/Cô, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành Công nghệ Sinh học, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGTPHCM. Em có mong muốn được thực tập tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện nên em muốn hỏi hiện tại khoa đang có nhận sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vào thực tập không ạ? Nếu có thì hồ sơ em cần chuẩn bị những gì? Em mong nhận được phản hồi sớm từ Thầy/Cô. Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

(22-04-2024 09:32)

Chào em, đầu tiên để bệnh viện có căn cứ nhận em vô thực tập tại bệnh viện em phải có giấy giới thiệu của khoa / trường đang theo học (có mộc đỏ của trường). Để được hướng dẫn chi tiết em vui lòng cầm trực tiếp giấy giới thiệu của trường lên Phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện Lầu 9 dãy E tòa nhà Bách Hợp hoặc liên hệ số điện thoại 028.39552517 (trong giờ hành chánh từ thứ 2 đến thứ 6). Trân trọng./.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác