Em có đóng bảo hiểm y tế, cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện quận Bình Thạnh. Vậy khi đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì em được hưởng mức bảo hiểm ý tế như thế nào ạ?Xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em có đóng bảo hiểm y tế, cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện quận Bình Thạnh. Vậy khi đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì em được hưởng mức bảo hiểm ý tế như thế nào ạ?Xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em có đóng bảo hiểm y tế, cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện quận Bình Thạnh. Vậy khi đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì em được hưởng mức bảo hiểm ý tế như thế nào ạ?Xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em có đóng bảo hiểm y tế, cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện quận Bình Thạnh. Vậy khi đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì em được hưởng mức bảo hiểm ý tế như thế nào ạ?Xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Em có đóng bảo hiểm y tế, cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện quận Bình Thạnh. Vậy khi đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì em được hưởng mức bảo hiểm ý tế như thế nào ạ?Xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương
Em có đóng bảo hiểm y tế, cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện quận Bình Thạnh. Vậy khi đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì em được hưởng mức bảo hiểm ý tế như thế nào ạ?Xin cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em có đóng bảo hiểm y tế, cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện quận Bình Thạnh. Vậy khi đi sinh ở bệnh viện Hùng Vương thì em được hưởng mức bảo hiểm ý tế như thế nào ạ?Xin cảm ơn!

Trả lời:

(28-11-2023 15:35)

Chào em, trường hợp có nhập viện điều trị nội trú trình thẻ bhyt thì được hưởng đúng tuyến ko cần giấy chuyển, mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả, xin cám ơn

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác