Em có làm xét nghiệm máu mẹ HBsAg-HIV-RPR em nhờ người nhà cầm giấy hẹn đi lấy kết quả giùm em được không ạ? Em cảm ơn bác. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có làm xét nghiệm máu mẹ HBsAg-HIV-RPR em nhờ người nhà cầm giấy hẹn đi lấy kết quả giùm em được không ạ? Em cảm ơn bác. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có làm xét nghiệm máu mẹ HBsAg-HIV-RPR em nhờ người nhà cầm giấy hẹn đi lấy kết quả giùm em được không ạ? Em cảm ơn bác. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có làm xét nghiệm máu mẹ HBsAg-HIV-RPR em nhờ người nhà cầm giấy hẹn đi lấy kết quả giùm em được không ạ? Em cảm ơn bác. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có làm xét nghiệm máu mẹ HBsAg-HIV-RPR em nhờ người nhà cầm giấy hẹn đi lấy kết quả giùm em được không ạ? Em cảm ơn bác. - Bệnh viện Hùng Vương
Em có làm xét nghiệm máu mẹ HBsAg-HIV-RPR em nhờ người nhà cầm giấy hẹn đi lấy kết quả giùm em được không ạ? Em cảm ơn bác. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em có làm xét nghiệm máu mẹ HBsAg-HIV-RPR em nhờ người nhà cầm giấy hẹn đi lấy kết quả giùm em được không ạ? Em cảm ơn bác.

Trả lời:

(06-04-2024 23:09)

Chào em!Nếu em có việc bận thi người nhà có thể đi lấy kết quả HBsAg-HIV-RPR thay cho em. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác