Em có nhập viện và điều trị Covid vào ngày 3/8/2021, sinh bé và ra viện chuyển qua Bệnh viện dã chiến Thu Dung vào ngày 13/8/2021. Gần đây em có đọc được thông tin Bệnh viện Hùng Vương có liên hệ để hỗ trợ tiền cho sản phụ nằm điều trị Covid, nhưng đến hiện tại em vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía Phòng Tài chính của Bệnh viện Hùng Vương. Vậy cho em hỏi, về phía bệnh viện có còn đang trong quá trình giải quyết những hồ sơ về vấn đề này không ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có nhập viện và điều trị Covid vào ngày 3/8/2021, sinh bé và ra viện chuyển qua Bệnh viện dã chiến Thu Dung vào ngày 13/8/2021. Gần đây em có đọc được thông tin Bệnh viện Hùng Vương có liên hệ để hỗ trợ tiền cho sản phụ nằm điều trị Covid, nhưng đến hiện tại em vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía Phòng Tài chính của Bệnh viện Hùng Vương. Vậy cho em hỏi, về phía bệnh viện có còn đang trong quá trình giải quyết những hồ sơ về vấn đề này không ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có nhập viện và điều trị Covid vào ngày 3/8/2021, sinh bé và ra viện chuyển qua Bệnh viện dã chiến Thu Dung vào ngày 13/8/2021. Gần đây em có đọc được thông tin Bệnh viện Hùng Vương có liên hệ để hỗ trợ tiền cho sản phụ nằm điều trị Covid, nhưng đến hiện tại em vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía Phòng Tài chính của Bệnh viện Hùng Vương. Vậy cho em hỏi, về phía bệnh viện có còn đang trong quá trình giải quyết những hồ sơ về vấn đề này không ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có nhập viện và điều trị Covid vào ngày 3/8/2021, sinh bé và ra viện chuyển qua Bệnh viện dã chiến Thu Dung vào ngày 13/8/2021. Gần đây em có đọc được thông tin Bệnh viện Hùng Vương có liên hệ để hỗ trợ tiền cho sản phụ nằm điều trị Covid, nhưng đến hiện tại em vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía Phòng Tài chính của Bệnh viện Hùng Vương. Vậy cho em hỏi, về phía bệnh viện có còn đang trong quá trình giải quyết những hồ sơ về vấn đề này không ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có nhập viện và điều trị Covid vào ngày 3/8/2021, sinh bé và ra viện chuyển qua Bệnh viện dã chiến Thu Dung vào ngày 13/8/2021. Gần đây em có đọc được thông tin Bệnh viện Hùng Vương có liên hệ để hỗ trợ tiền cho sản phụ nằm điều trị Covid, nhưng đến hiện tại em vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía Phòng Tài chính của Bệnh viện Hùng Vương. Vậy cho em hỏi, về phía bệnh viện có còn đang trong quá trình giải quyết những hồ sơ về vấn đề này không ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Em có nhập viện và điều trị Covid vào ngày 3/8/2021, sinh bé và ra viện chuyển qua Bệnh viện dã chiến Thu Dung vào ngày 13/8/2021. Gần đây em có đọc được thông tin Bệnh viện Hùng Vương có liên hệ để hỗ trợ tiền cho sản phụ nằm điều trị Covid, nhưng đến hiện tại em vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía Phòng Tài chính của Bệnh viện Hùng Vương. Vậy cho em hỏi, về phía bệnh viện có còn đang trong quá trình giải quyết những hồ sơ về vấn đề này không ạ. Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em có nhập viện và điều trị Covid vào ngày 3/8/2021, sinh bé và ra viện chuyển qua Bệnh viện dã chiến Thu Dung vào ngày 13/8/2021. Gần đây em có đọc được thông tin Bệnh viện Hùng Vương có liên hệ để hỗ trợ tiền cho sản phụ nằm điều trị Covid, nhưng đến hiện tại em vẫn chưa nhận được liên hệ từ phía Phòng Tài chính của Bệnh viện Hùng Vương. Vậy cho em hỏi, về phía bệnh viện có còn đang trong quá trình giải quyết những hồ sơ về vấn đề này không ạ. Em cảm ơn.

Trả lời:

(02-03-2024 13:44)

Chào em , em có thể cho chị biết họ tên mã số bệnh nhân của em để bệnh viện kiểm tra danh sách hồ sơ rồi sẽ thông báo cho em  , vì trường hợp trả lại tiền viện phí một phần ( được trợ cấp từ ngân sách nhà nước ) là tùy từng hồ sơ , không phải hồ sơ nào cũng được trả , khi có danh sách bệnh viện sẽ điện thoại liên hệ đúng bệnh nhân , xin cám ơn 

Trân trọng

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác