Em có sinh bé trai 2800gr ngày 05/12/2023 .Nhưng từ lúc xuất viện e về quê luôn nên chưa lấy giấy xét nghiệm máu gót chân cho con . Bây giờ em có thể xem kết quả online được không ạ hay phải lên viện lấy giấy kết quả ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có sinh bé trai 2800gr ngày 05/12/2023 .Nhưng từ lúc xuất viện e về quê luôn nên chưa lấy giấy xét nghiệm máu gót chân cho con . Bây giờ em có thể xem kết quả online được không ạ hay phải lên viện lấy giấy kết quả ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có sinh bé trai 2800gr ngày 05/12/2023 .Nhưng từ lúc xuất viện e về quê luôn nên chưa lấy giấy xét nghiệm máu gót chân cho con . Bây giờ em có thể xem kết quả online được không ạ hay phải lên viện lấy giấy kết quả ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có sinh bé trai 2800gr ngày 05/12/2023 .Nhưng từ lúc xuất viện e về quê luôn nên chưa lấy giấy xét nghiệm máu gót chân cho con . Bây giờ em có thể xem kết quả online được không ạ hay phải lên viện lấy giấy kết quả ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em có sinh bé trai 2800gr ngày 05/12/2023 .Nhưng từ lúc xuất viện e về quê luôn nên chưa lấy giấy xét nghiệm máu gót chân cho con . Bây giờ em có thể xem kết quả online được không ạ hay phải lên viện lấy giấy kết quả ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Em có sinh bé trai 2800gr ngày 05/12/2023 .Nhưng từ lúc xuất viện e về quê luôn nên chưa lấy giấy xét nghiệm máu gót chân cho con . Bây giờ em có thể xem kết quả online được không ạ hay phải lên viện lấy giấy kết quả ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em có sinh bé trai 2800gr ngày 05/12/2023 .Nhưng từ lúc xuất viện e về quê luôn nên chưa lấy giấy xét nghiệm máu gót chân cho con . Bây giờ em có thể xem kết quả online được không ạ hay phải lên viện lấy giấy kết quả ạ.

Trả lời:

(16-05-2024 14:42)

Chào bạn! Bạn vui lòng mang theo giấy ra viện, đến khu vực khám nhi của bệnh viện để nhận kết quả nhé! Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác