Em đã tiêm ngừa hpv ceravix lúc 20 tuổi rồi, giờ em 28t, có thể tiêm thêm chủng mới đc không ạ, em chưa có gđ - Bệnh viện Hùng Vương

Em đã tiêm ngừa hpv ceravix lúc 20 tuổi rồi, giờ em 28t, có thể tiêm thêm chủng mới đc không ạ, em chưa có gđ - Bệnh viện Hùng Vương

Em đã tiêm ngừa hpv ceravix lúc 20 tuổi rồi, giờ em 28t, có thể tiêm thêm chủng mới đc không ạ, em chưa có gđ - Bệnh viện Hùng Vương

Em đã tiêm ngừa hpv ceravix lúc 20 tuổi rồi, giờ em 28t, có thể tiêm thêm chủng mới đc không ạ, em chưa có gđ - Bệnh viện Hùng Vương

Em đã tiêm ngừa hpv ceravix lúc 20 tuổi rồi, giờ em 28t, có thể tiêm thêm chủng mới đc không ạ, em chưa có gđ - Bệnh viện Hùng Vương
Em đã tiêm ngừa hpv ceravix lúc 20 tuổi rồi, giờ em 28t, có thể tiêm thêm chủng mới đc không ạ, em chưa có gđ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em đã tiêm ngừa hpv ceravix lúc 20 tuổi rồi, giờ em 28t, có thể tiêm thêm chủng mới đc không ạ, em chưa có gđ

Trả lời:

(13-03-2024 17:13)

Chào bạn! Tuổi tiêm chủng HPV khuyến cáo 9-26 tuổi. Bạn có thể đến phòng tiêm ngừa của bệnh viện để được tư vấn trước khi tiêm nhé.

Trân trọng

BS Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác