Em đang khám thai dịch vụ tại bệnh viện Hùng Vương. Em có bhyt nhưng trái tuyến. Nếu như bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi thì em có được hưởng bhyt không ạ? Và mức hưởng bhyt là bao nhiêu ạ? Mong được giải đáp thắc mắc. - Bệnh viện Hùng Vương

Em đang khám thai dịch vụ tại bệnh viện Hùng Vương. Em có bhyt nhưng trái tuyến. Nếu như bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi thì em có được hưởng bhyt không ạ? Và mức hưởng bhyt là bao nhiêu ạ? Mong được giải đáp thắc mắc. - Bệnh viện Hùng Vương

Em đang khám thai dịch vụ tại bệnh viện Hùng Vương. Em có bhyt nhưng trái tuyến. Nếu như bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi thì em có được hưởng bhyt không ạ? Và mức hưởng bhyt là bao nhiêu ạ? Mong được giải đáp thắc mắc. - Bệnh viện Hùng Vương

Em đang khám thai dịch vụ tại bệnh viện Hùng Vương. Em có bhyt nhưng trái tuyến. Nếu như bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi thì em có được hưởng bhyt không ạ? Và mức hưởng bhyt là bao nhiêu ạ? Mong được giải đáp thắc mắc. - Bệnh viện Hùng Vương

Em đang khám thai dịch vụ tại bệnh viện Hùng Vương. Em có bhyt nhưng trái tuyến. Nếu như bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi thì em có được hưởng bhyt không ạ? Và mức hưởng bhyt là bao nhiêu ạ? Mong được giải đáp thắc mắc. - Bệnh viện Hùng Vương
Em đang khám thai dịch vụ tại bệnh viện Hùng Vương. Em có bhyt nhưng trái tuyến. Nếu như bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi thì em có được hưởng bhyt không ạ? Và mức hưởng bhyt là bao nhiêu ạ? Mong được giải đáp thắc mắc. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em đang khám thai dịch vụ tại bệnh viện Hùng Vương. Em có bhyt nhưng trái tuyến. Nếu như bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi thì em có được hưởng bhyt không ạ? Và mức hưởng bhyt là bao nhiêu ạ? Mong được giải đáp thắc mắc.

Trả lời:

(28-03-2024 06:57)

Chào em , trường hợp khám hưởng bhyt là bắt buộc phải có giấy chuyển tuyến qua Hùng vương , còn nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến em vẫn được hưởng đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , xin cám ơn 

Trân trọng

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác