Em dự sanh 21/05/2024, Em muốn hỏi là em có BHYT của Bệnh Viện Quân đội 7A, vậy em Sanh ở BV Hùng Vương thì BHYT chi trả bao nhiêu % ạ, Nếu em Sanh mổ theo BHYT nhưng nằm khu dịch vụ có được hay ko ạ, và em cần đóng tạm ứng trước bao nhiêu ạ?Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 21/05/2024, Em muốn hỏi là em có BHYT của Bệnh Viện Quân đội 7A, vậy em Sanh ở BV Hùng Vương thì BHYT chi trả bao nhiêu % ạ, Nếu em Sanh mổ theo BHYT nhưng nằm khu dịch vụ có được hay ko ạ, và em cần đóng tạm ứng trước bao nhiêu ạ?Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 21/05/2024, Em muốn hỏi là em có BHYT của Bệnh Viện Quân đội 7A, vậy em Sanh ở BV Hùng Vương thì BHYT chi trả bao nhiêu % ạ, Nếu em Sanh mổ theo BHYT nhưng nằm khu dịch vụ có được hay ko ạ, và em cần đóng tạm ứng trước bao nhiêu ạ?Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 21/05/2024, Em muốn hỏi là em có BHYT của Bệnh Viện Quân đội 7A, vậy em Sanh ở BV Hùng Vương thì BHYT chi trả bao nhiêu % ạ, Nếu em Sanh mổ theo BHYT nhưng nằm khu dịch vụ có được hay ko ạ, và em cần đóng tạm ứng trước bao nhiêu ạ?Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 21/05/2024, Em muốn hỏi là em có BHYT của Bệnh Viện Quân đội 7A, vậy em Sanh ở BV Hùng Vương thì BHYT chi trả bao nhiêu % ạ, Nếu em Sanh mổ theo BHYT nhưng nằm khu dịch vụ có được hay ko ạ, và em cần đóng tạm ứng trước bao nhiêu ạ?Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Em dự sanh 21/05/2024, Em muốn hỏi là em có BHYT của Bệnh Viện Quân đội 7A, vậy em Sanh ở BV Hùng Vương thì BHYT chi trả bao nhiêu % ạ, Nếu em Sanh mổ theo BHYT nhưng nằm khu dịch vụ có được hay ko ạ, và em cần đóng tạm ứng trước bao nhiêu ạ?Em cảm ơn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em dự sanh 21/05/2024, Em muốn hỏi là em có BHYT của Bệnh Viện Quân đội 7A, vậy em Sanh ở BV Hùng Vương thì BHYT chi trả bao nhiêu % ạ, Nếu em Sanh mổ theo BHYT nhưng nằm khu dịch vụ có được hay ko ạ, và em cần đóng tạm ứng trước bao nhiêu ạ?Em cảm ơn ạ

Trả lời:

(27-04-2024 14:27)

Chào em , khi nhập viện sanh em tạm ứng trước trong quá trình nằm viện nếu phát sinh thêm chi phí thì tạm ứng thêm nhe , sanh thường nhà nước tạm ứng từ 6.000.000 đến 7.000.000 , sanh ( mổ ) dịch vụ tạm ứng 10.000.000 đến 18.000.000. Trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác