Em dự sanh 9/6, em muốn hỏi về các gói dịch vụ và cần phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu nếu sinh thường, có hỗ trợ tiêm giảm đau, đăng kí phòng chờ sanh gia đình, hậu sản phòng 1 giường khu trạng nguyên, chiếu Plasma cuốn rốn cho bé. Nếu em dùng các dịch vụ đó thì phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Và có thể đăng kí trước không ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 9/6, em muốn hỏi về các gói dịch vụ và cần phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu nếu sinh thường, có hỗ trợ tiêm giảm đau, đăng kí phòng chờ sanh gia đình, hậu sản phòng 1 giường khu trạng nguyên, chiếu Plasma cuốn rốn cho bé. Nếu em dùng các dịch vụ đó thì phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Và có thể đăng kí trước không ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 9/6, em muốn hỏi về các gói dịch vụ và cần phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu nếu sinh thường, có hỗ trợ tiêm giảm đau, đăng kí phòng chờ sanh gia đình, hậu sản phòng 1 giường khu trạng nguyên, chiếu Plasma cuốn rốn cho bé. Nếu em dùng các dịch vụ đó thì phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Và có thể đăng kí trước không ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 9/6, em muốn hỏi về các gói dịch vụ và cần phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu nếu sinh thường, có hỗ trợ tiêm giảm đau, đăng kí phòng chờ sanh gia đình, hậu sản phòng 1 giường khu trạng nguyên, chiếu Plasma cuốn rốn cho bé. Nếu em dùng các dịch vụ đó thì phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Và có thể đăng kí trước không ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em dự sanh 9/6, em muốn hỏi về các gói dịch vụ và cần phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu nếu sinh thường, có hỗ trợ tiêm giảm đau, đăng kí phòng chờ sanh gia đình, hậu sản phòng 1 giường khu trạng nguyên, chiếu Plasma cuốn rốn cho bé. Nếu em dùng các dịch vụ đó thì phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Và có thể đăng kí trước không ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Em dự sanh 9/6, em muốn hỏi về các gói dịch vụ và cần phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu nếu sinh thường, có hỗ trợ tiêm giảm đau, đăng kí phòng chờ sanh gia đình, hậu sản phòng 1 giường khu trạng nguyên, chiếu Plasma cuốn rốn cho bé. Nếu em dùng các dịch vụ đó thì phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Và có thể đăng kí trước không ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em dự sanh 9/6, em muốn hỏi về các gói dịch vụ và cần phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu nếu sinh thường, có hỗ trợ tiêm giảm đau, đăng kí phòng chờ sanh gia đình, hậu sản phòng 1 giường khu trạng nguyên, chiếu Plasma cuốn rốn cho bé. Nếu em dùng các dịch vụ đó thì phải chuẩn bị chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Và có thể đăng kí trước không ạ? Em cảm ơn

Trả lời:

(22-04-2024 21:50)

Chào bạn! Bạn có thể tham khảo link sau nhé: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OJLrz2vTqH4tvDrgoSYn8wXWO10Bz4gn
Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác