Em hiện đang khám thai ở bệnh viện và muốn xin giấy CHỨNG NHẬN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI thì sẽ xin ai, và có cần phải làn thủ tục gì ko ạ ( bảo hiển của em khác tuyến ạ). Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em hiện đang khám thai ở bệnh viện và muốn xin giấy CHỨNG NHẬN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI thì sẽ xin ai, và có cần phải làn thủ tục gì ko ạ ( bảo hiển của em khác tuyến ạ). Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em hiện đang khám thai ở bệnh viện và muốn xin giấy CHỨNG NHẬN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI thì sẽ xin ai, và có cần phải làn thủ tục gì ko ạ ( bảo hiển của em khác tuyến ạ). Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em hiện đang khám thai ở bệnh viện và muốn xin giấy CHỨNG NHẬN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI thì sẽ xin ai, và có cần phải làn thủ tục gì ko ạ ( bảo hiển của em khác tuyến ạ). Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em hiện đang khám thai ở bệnh viện và muốn xin giấy CHỨNG NHẬN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI thì sẽ xin ai, và có cần phải làn thủ tục gì ko ạ ( bảo hiển của em khác tuyến ạ). Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Em hiện đang khám thai ở bệnh viện và muốn xin giấy CHỨNG NHẬN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI thì sẽ xin ai, và có cần phải làn thủ tục gì ko ạ ( bảo hiển của em khác tuyến ạ). Em xin cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em hiện đang khám thai ở bệnh viện và muốn xin giấy CHỨNG NHẬN HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI thì sẽ xin ai, và có cần phải làn thủ tục gì ko ạ ( bảo hiển của em khác tuyến ạ). Em xin cảm ơn

Trả lời:

(20-02-2024 15:19)

Chào bạn! Khi khám xong bạn sẽ báo bs tại phòng xin giấy nghỉ. Bạn cần cung cấp thẻ BHYT (hoặc sử dụng app VssID hoặc CCCD có tích hợp thẻ bảo hiểm) và tên công ty bạn đang làm. Không phân biệt bảo hiểm khác tuyến. 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác