Em mua bhyt ở bv bình tân khám ở bv bình tân nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương thì có cần xin giấy chuyển viện và hưởng 80% bảo hiểm y tế không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em mua bhyt ở bv bình tân khám ở bv bình tân nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương thì có cần xin giấy chuyển viện và hưởng 80% bảo hiểm y tế không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em mua bhyt ở bv bình tân khám ở bv bình tân nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương thì có cần xin giấy chuyển viện và hưởng 80% bảo hiểm y tế không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em mua bhyt ở bv bình tân khám ở bv bình tân nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương thì có cần xin giấy chuyển viện và hưởng 80% bảo hiểm y tế không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em mua bhyt ở bv bình tân khám ở bv bình tân nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương thì có cần xin giấy chuyển viện và hưởng 80% bảo hiểm y tế không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Em mua bhyt ở bv bình tân khám ở bv bình tân nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương thì có cần xin giấy chuyển viện và hưởng 80% bảo hiểm y tế không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em mua bhyt ở bv bình tân khám ở bv bình tân nhưng em muốn sanh ở bv hùng vương thì có cần xin giấy chuyển viện và hưởng 80% bảo hiểm y tế không ạ

Trả lời:

(22-02-2024 08:59)

Chào em , trường hợp nhập viện sanh không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến nhe , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , em trình thẻ BHYT , CCCD bản chính , nếu không có thẻ em sử dụng app vẫn được nhe , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác