Em muốn được tư vấn về cấy que tránh thai, chi phí thực hiện và những điều cần lưu ý, hiện tại em đang 22 tuổi chưa lập gia đình và chưa sinh thì có được cấy que tránh thai hay không - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn được tư vấn về cấy que tránh thai, chi phí thực hiện và những điều cần lưu ý, hiện tại em đang 22 tuổi chưa lập gia đình và chưa sinh thì có được cấy que tránh thai hay không - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn được tư vấn về cấy que tránh thai, chi phí thực hiện và những điều cần lưu ý, hiện tại em đang 22 tuổi chưa lập gia đình và chưa sinh thì có được cấy que tránh thai hay không - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn được tư vấn về cấy que tránh thai, chi phí thực hiện và những điều cần lưu ý, hiện tại em đang 22 tuổi chưa lập gia đình và chưa sinh thì có được cấy que tránh thai hay không - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn được tư vấn về cấy que tránh thai, chi phí thực hiện và những điều cần lưu ý, hiện tại em đang 22 tuổi chưa lập gia đình và chưa sinh thì có được cấy que tránh thai hay không - Bệnh viện Hùng Vương
Em muốn được tư vấn về cấy que tránh thai, chi phí thực hiện và những điều cần lưu ý, hiện tại em đang 22 tuổi chưa lập gia đình và chưa sinh thì có được cấy que tránh thai hay không - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em muốn được tư vấn về cấy que tránh thai, chi phí thực hiện và những điều cần lưu ý, hiện tại em đang 22 tuổi chưa lập gia đình và chưa sinh thì có được cấy que tránh thai hay không

Trả lời:

(24-03-2023 14:00)

Xin chào bạn!

Tổng chi phí khám, siêu âm và cấy que là khoảng 2.5 triệu. Bạn đến khoa Kế hoạch hóa gia đình để được tư vấn kỹ hơn trước khi thực hiện thủ thuật cấy que bạn nhé!

Thân chào!

Hs. Phạm Quách Yến Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác