em muốn hỏi chi phí thực hiện vá màng trinh thì chi phí như thế nào ạ . Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn hỏi chi phí thực hiện vá màng trinh thì chi phí như thế nào ạ . Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn hỏi chi phí thực hiện vá màng trinh thì chi phí như thế nào ạ . Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn hỏi chi phí thực hiện vá màng trinh thì chi phí như thế nào ạ . Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn hỏi chi phí thực hiện vá màng trinh thì chi phí như thế nào ạ . Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
em muốn hỏi chi phí thực hiện vá màng trinh thì chi phí như thế nào ạ . Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: em muốn hỏi chi phí thực hiện vá màng trinh thì chi phí như thế nào ạ . Em cảm ơn

Trả lời:

(26-04-2024 15:04)

Chào bạn! Hiện bệnh viện không có dịch vụ này bạn nhé. Bạn có thể đến khám, kiểm tra và thực hiện may thẩm mỹ tầng sinh môn tại khoa Kế hoạch hoá gia đình nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác