Em muốn hỏi khám hiếm muộn bao nhiêu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn hỏi khám hiếm muộn bao nhiêu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn hỏi khám hiếm muộn bao nhiêu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn hỏi khám hiếm muộn bao nhiêu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn hỏi khám hiếm muộn bao nhiêu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Em muốn hỏi khám hiếm muộn bao nhiêu tiền ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em muốn hỏi khám hiếm muộn bao nhiêu tiền ạ

Trả lời:

(27-05-2024 17:32)

Chi phí khám cho hai vợ chồng khoảng 6,5 triệu bạn nhé.  Nên sắp xếp đi từ thứ hai đến thứ sáu, chủ nhật không làm việc bạn nhé. Khi đến khám bạn ăn sáng bình thường. Không áp dụng BHYT bạn nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác