em muốn khám tổng quát phụ khoa thì có cần phải hẹn lịch trước kh ạ, nếu khám có kê thuốc thì có sử dụng BHYT để chi trả k ạ, và cho em xin chi phí khám nếu không có BHYT. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn khám tổng quát phụ khoa thì có cần phải hẹn lịch trước kh ạ, nếu khám có kê thuốc thì có sử dụng BHYT để chi trả k ạ, và cho em xin chi phí khám nếu không có BHYT. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn khám tổng quát phụ khoa thì có cần phải hẹn lịch trước kh ạ, nếu khám có kê thuốc thì có sử dụng BHYT để chi trả k ạ, và cho em xin chi phí khám nếu không có BHYT. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn khám tổng quát phụ khoa thì có cần phải hẹn lịch trước kh ạ, nếu khám có kê thuốc thì có sử dụng BHYT để chi trả k ạ, và cho em xin chi phí khám nếu không có BHYT. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn khám tổng quát phụ khoa thì có cần phải hẹn lịch trước kh ạ, nếu khám có kê thuốc thì có sử dụng BHYT để chi trả k ạ, và cho em xin chi phí khám nếu không có BHYT. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
em muốn khám tổng quát phụ khoa thì có cần phải hẹn lịch trước kh ạ, nếu khám có kê thuốc thì có sử dụng BHYT để chi trả k ạ, và cho em xin chi phí khám nếu không có BHYT. Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: em muốn khám tổng quát phụ khoa thì có cần phải hẹn lịch trước kh ạ, nếu khám có kê thuốc thì có sử dụng BHYT để chi trả k ạ, và cho em xin chi phí khám nếu không có BHYT. Em cảm ơn

Trả lời:

(16-05-2024 19:16)

Chào bạn! Vui lòng liên hệ qua số (028)39552228 hoặc số 0393702229 (nhận cuộc gọi trong giờ hành chính) (làm việc T2- hết sáng T7) để đăng ký khám phụ khoa.

Nếu khám dịch vụ, không dịch vụ, BHYT bạn đến trực tiếp bệnh viện đăng ký khám. Khám BHYT phải có giấy chuyển tuyến bạn nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác