em muốn xét nghiệm dị tật thai nhi và xét nghiệm nipt xem em bé có dc k bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn xét nghiệm dị tật thai nhi và xét nghiệm nipt xem em bé có dc k bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn xét nghiệm dị tật thai nhi và xét nghiệm nipt xem em bé có dc k bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn xét nghiệm dị tật thai nhi và xét nghiệm nipt xem em bé có dc k bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

em muốn xét nghiệm dị tật thai nhi và xét nghiệm nipt xem em bé có dc k bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương
em muốn xét nghiệm dị tật thai nhi và xét nghiệm nipt xem em bé có dc k bệnh viện - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: em muốn xét nghiệm dị tật thai nhi và xét nghiệm nipt xem em bé có dc k bệnh viện

Trả lời:

(26-03-2024 08:00)

Chào bạn! Bạn đến đăng ký khám thai tại bệnh viện sẽ có chỉ định phù hợp nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác