Em muốn xét nghiệm máu để biết mình có thai thôi thì có được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn xét nghiệm máu để biết mình có thai thôi thì có được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn xét nghiệm máu để biết mình có thai thôi thì có được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn xét nghiệm máu để biết mình có thai thôi thì có được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em muốn xét nghiệm máu để biết mình có thai thôi thì có được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Em muốn xét nghiệm máu để biết mình có thai thôi thì có được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em muốn xét nghiệm máu để biết mình có thai thôi thì có được không ạ

Trả lời:

(23-02-2024 15:38)

Chào em, em có thể đến khám và bác sĩ sẽ đánh giá và có chỉ định phù hợp với mình nha

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác