Em năm nay 30 tuổi, đã sảy thai 2 lần liên tiếp ở tuần thứ 6 và thứ 7, lúc khám lần gần nhất thì được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc ở khoa di truyền học - Bệnh viện Hùng Vương. Cho em hỏi dịch vụ khám gồm những gì và chi phí khoảng bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Em năm nay 30 tuổi, đã sảy thai 2 lần liên tiếp ở tuần thứ 6 và thứ 7, lúc khám lần gần nhất thì được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc ở khoa di truyền học - Bệnh viện Hùng Vương. Cho em hỏi dịch vụ khám gồm những gì và chi phí khoảng bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Em năm nay 30 tuổi, đã sảy thai 2 lần liên tiếp ở tuần thứ 6 và thứ 7, lúc khám lần gần nhất thì được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc ở khoa di truyền học - Bệnh viện Hùng Vương. Cho em hỏi dịch vụ khám gồm những gì và chi phí khoảng bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Em năm nay 30 tuổi, đã sảy thai 2 lần liên tiếp ở tuần thứ 6 và thứ 7, lúc khám lần gần nhất thì được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc ở khoa di truyền học - Bệnh viện Hùng Vương. Cho em hỏi dịch vụ khám gồm những gì và chi phí khoảng bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Em năm nay 30 tuổi, đã sảy thai 2 lần liên tiếp ở tuần thứ 6 và thứ 7, lúc khám lần gần nhất thì được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc ở khoa di truyền học - Bệnh viện Hùng Vương. Cho em hỏi dịch vụ khám gồm những gì và chi phí khoảng bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương
Em năm nay 30 tuổi, đã sảy thai 2 lần liên tiếp ở tuần thứ 6 và thứ 7, lúc khám lần gần nhất thì được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc ở khoa di truyền học - Bệnh viện Hùng Vương. Cho em hỏi dịch vụ khám gồm những gì và chi phí khoảng bao nhiêu. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em năm nay 30 tuổi, đã sảy thai 2 lần liên tiếp ở tuần thứ 6 và thứ 7, lúc khám lần gần nhất thì được bác sĩ tư vấn khám sàng lọc ở khoa di truyền học - Bệnh viện Hùng Vương. Cho em hỏi dịch vụ khám gồm những gì và chi phí khoảng bao nhiêu.

Trả lời:

(11-03-2024 20:35)

Chào bạn! Bạn vui lòng đến khoa di truyền của bệnh viện Hùng Vương để được tư vấn cụ thể. Chi phí bao gồm tư vấn, xét nghiệm máu (tuỳ theo tình trạng và chỉ định khoảng 1,000,000 đến 8,000,000/người). Ban nên mang theo các kết quả đã thực hiện khi đến nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác