Em nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em, em muốn khám tổng quát phụ khoa nữ vào thứ 7. Cho em hỏi bên mình chi phí khám tổng quát (xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu,....) cả 2 chi phí thường và dịch vụ sẽ giao động trong tầm giá bao nhiêu ạ. Em muốn khám nhanh, có kết quả sớm ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em, em muốn khám tổng quát phụ khoa nữ vào thứ 7. Cho em hỏi bên mình chi phí khám tổng quát (xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu,....) cả 2 chi phí thường và dịch vụ sẽ giao động trong tầm giá bao nhiêu ạ. Em muốn khám nhanh, có kết quả sớm ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em, em muốn khám tổng quát phụ khoa nữ vào thứ 7. Cho em hỏi bên mình chi phí khám tổng quát (xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu,....) cả 2 chi phí thường và dịch vụ sẽ giao động trong tầm giá bao nhiêu ạ. Em muốn khám nhanh, có kết quả sớm ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em, em muốn khám tổng quát phụ khoa nữ vào thứ 7. Cho em hỏi bên mình chi phí khám tổng quát (xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu,....) cả 2 chi phí thường và dịch vụ sẽ giao động trong tầm giá bao nhiêu ạ. Em muốn khám nhanh, có kết quả sớm ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em, em muốn khám tổng quát phụ khoa nữ vào thứ 7. Cho em hỏi bên mình chi phí khám tổng quát (xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu,....) cả 2 chi phí thường và dịch vụ sẽ giao động trong tầm giá bao nhiêu ạ. Em muốn khám nhanh, có kết quả sớm ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Em nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em, em muốn khám tổng quát phụ khoa nữ vào thứ 7. Cho em hỏi bên mình chi phí khám tổng quát (xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu,....) cả 2 chi phí thường và dịch vụ sẽ giao động trong tầm giá bao nhiêu ạ. Em muốn khám nhanh, có kết quả sớm ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em, em muốn khám tổng quát phụ khoa nữ vào thứ 7. Cho em hỏi bên mình chi phí khám tổng quát (xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu,....) cả 2 chi phí thường và dịch vụ sẽ giao động trong tầm giá bao nhiêu ạ. Em muốn khám nhanh, có kết quả sớm ạ.

Trả lời:

(03-04-2024 10:08)

Chào em , khám phụ khoa tổng quát dịch vụ làm siêu âm xét nghiệm em tạm ứng khám 3.000.000 , sau khi kết thúc khám nếu còn dư tiền bệnh viện sẽ hoàn lại , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác