Em nhóm máu AB+, Rh- đã thăm khám và tiêm mũi Alti D ở tuần 34. dự sinh ngày 12/2/2023. Cho em hỏi bệnh viện mình có thuốc Alti D và nhóm máu dự phòng không ạ. Em có BHYT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vậy có được hưởng BHYT 100% không ạ. Xin cảm ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhóm máu AB+, Rh- đã thăm khám và tiêm mũi Alti D ở tuần 34. dự sinh ngày 12/2/2023. Cho em hỏi bệnh viện mình có thuốc Alti D và nhóm máu dự phòng không ạ. Em có BHYT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vậy có được hưởng BHYT 100% không ạ. Xin cảm ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhóm máu AB+, Rh- đã thăm khám và tiêm mũi Alti D ở tuần 34. dự sinh ngày 12/2/2023. Cho em hỏi bệnh viện mình có thuốc Alti D và nhóm máu dự phòng không ạ. Em có BHYT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vậy có được hưởng BHYT 100% không ạ. Xin cảm ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhóm máu AB+, Rh- đã thăm khám và tiêm mũi Alti D ở tuần 34. dự sinh ngày 12/2/2023. Cho em hỏi bệnh viện mình có thuốc Alti D và nhóm máu dự phòng không ạ. Em có BHYT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vậy có được hưởng BHYT 100% không ạ. Xin cảm ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Em nhóm máu AB+, Rh- đã thăm khám và tiêm mũi Alti D ở tuần 34. dự sinh ngày 12/2/2023. Cho em hỏi bệnh viện mình có thuốc Alti D và nhóm máu dự phòng không ạ. Em có BHYT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vậy có được hưởng BHYT 100% không ạ. Xin cảm ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương
Em nhóm máu AB+, Rh- đã thăm khám và tiêm mũi Alti D ở tuần 34. dự sinh ngày 12/2/2023. Cho em hỏi bệnh viện mình có thuốc Alti D và nhóm máu dự phòng không ạ. Em có BHYT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vậy có được hưởng BHYT 100% không ạ. Xin cảm ơn ! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em nhóm máu AB+, Rh- đã thăm khám và tiêm mũi Alti D ở tuần 34. dự sinh ngày 12/2/2023. Cho em hỏi bệnh viện mình có thuốc Alti D và nhóm máu dự phòng không ạ. Em có BHYT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vậy có được hưởng BHYT 100% không ạ. Xin cảm ơn !

Trả lời:

(27-01-2023 15:17)
Chào bạn!
Nếu Rh (-) / thai kỳ thi được tiêm Anti D: 1. Mũi 1: ở tuần 27; 2. Mũi 2: trong vòng 72g sau sinh. BHYT không chi trả số tiền này 
Thân ái
 
BS.Hoàng Thị Thanh Thảo
Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác