Em sanh thường được 1 tháng 4 ngày và bị nhiễm trùng có khâu lại tầng sinh môn và vết khâu bên ngoài của em đã cắt chỉ được 21 ngày. Lúc mới ở bệnh viện về em có rửa và thấy hơi rát dạo gần đây đỡ rát ở cửa mình hơn em có kiểm tra thì thấy vết khâu bị hở ở phần đỉnh. Sản dịch của em hình như đã hết chỉ còn ra vàng vàng nâu nâu 1 chút, dạo gần đây có hôm em ra chút máu hôm sau lại hết, hôm tiếp theo lại ra em bị 3 lần có lần ra ít có lần ra nhiều 1 chút. Em có cảm giác bên trong vẫn còn ê ê. BS cho em hỏi như vậy vết thương của em có được bình thường không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em sanh thường được 1 tháng 4 ngày và bị nhiễm trùng có khâu lại tầng sinh môn và vết khâu bên ngoài của em đã cắt chỉ được 21 ngày. Lúc mới ở bệnh viện về em có rửa và thấy hơi rát dạo gần đây đỡ rát ở cửa mình hơn em có kiểm tra thì thấy vết khâu bị hở ở phần đỉnh. Sản dịch của em hình như đã hết chỉ còn ra vàng vàng nâu nâu 1 chút, dạo gần đây có hôm em ra chút máu hôm sau lại hết, hôm tiếp theo lại ra em bị 3 lần có lần ra ít có lần ra nhiều 1 chút. Em có cảm giác bên trong vẫn còn ê ê. BS cho em hỏi như vậy vết thương của em có được bình thường không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em sanh thường được 1 tháng 4 ngày và bị nhiễm trùng có khâu lại tầng sinh môn và vết khâu bên ngoài của em đã cắt chỉ được 21 ngày. Lúc mới ở bệnh viện về em có rửa và thấy hơi rát dạo gần đây đỡ rát ở cửa mình hơn em có kiểm tra thì thấy vết khâu bị hở ở phần đỉnh. Sản dịch của em hình như đã hết chỉ còn ra vàng vàng nâu nâu 1 chút, dạo gần đây có hôm em ra chút máu hôm sau lại hết, hôm tiếp theo lại ra em bị 3 lần có lần ra ít có lần ra nhiều 1 chút. Em có cảm giác bên trong vẫn còn ê ê. BS cho em hỏi như vậy vết thương của em có được bình thường không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em sanh thường được 1 tháng 4 ngày và bị nhiễm trùng có khâu lại tầng sinh môn và vết khâu bên ngoài của em đã cắt chỉ được 21 ngày. Lúc mới ở bệnh viện về em có rửa và thấy hơi rát dạo gần đây đỡ rát ở cửa mình hơn em có kiểm tra thì thấy vết khâu bị hở ở phần đỉnh. Sản dịch của em hình như đã hết chỉ còn ra vàng vàng nâu nâu 1 chút, dạo gần đây có hôm em ra chút máu hôm sau lại hết, hôm tiếp theo lại ra em bị 3 lần có lần ra ít có lần ra nhiều 1 chút. Em có cảm giác bên trong vẫn còn ê ê. BS cho em hỏi như vậy vết thương của em có được bình thường không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Em sanh thường được 1 tháng 4 ngày và bị nhiễm trùng có khâu lại tầng sinh môn và vết khâu bên ngoài của em đã cắt chỉ được 21 ngày. Lúc mới ở bệnh viện về em có rửa và thấy hơi rát dạo gần đây đỡ rát ở cửa mình hơn em có kiểm tra thì thấy vết khâu bị hở ở phần đỉnh. Sản dịch của em hình như đã hết chỉ còn ra vàng vàng nâu nâu 1 chút, dạo gần đây có hôm em ra chút máu hôm sau lại hết, hôm tiếp theo lại ra em bị 3 lần có lần ra ít có lần ra nhiều 1 chút. Em có cảm giác bên trong vẫn còn ê ê. BS cho em hỏi như vậy vết thương của em có được bình thường không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Em sanh thường được 1 tháng 4 ngày và bị nhiễm trùng có khâu lại tầng sinh môn và vết khâu bên ngoài của em đã cắt chỉ được 21 ngày. Lúc mới ở bệnh viện về em có rửa và thấy hơi rát dạo gần đây đỡ rát ở cửa mình hơn em có kiểm tra thì thấy vết khâu bị hở ở phần đỉnh. Sản dịch của em hình như đã hết chỉ còn ra vàng vàng nâu nâu 1 chút, dạo gần đây có hôm em ra chút máu hôm sau lại hết, hôm tiếp theo lại ra em bị 3 lần có lần ra ít có lần ra nhiều 1 chút. Em có cảm giác bên trong vẫn còn ê ê. BS cho em hỏi như vậy vết thương của em có được bình thường không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em sanh thường được 1 tháng 4 ngày và bị nhiễm trùng có khâu lại tầng sinh môn và vết khâu bên ngoài của em đã cắt chỉ được 21 ngày. Lúc mới ở bệnh viện về em có rửa và thấy hơi rát dạo gần đây đỡ rát ở cửa mình hơn em có kiểm tra thì thấy vết khâu bị hở ở phần đỉnh. Sản dịch của em hình như đã hết chỉ còn ra vàng vàng nâu nâu 1 chút, dạo gần đây có hôm em ra chút máu hôm sau lại hết, hôm tiếp theo lại ra em bị 3 lần có lần ra ít có lần ra nhiều 1 chút. Em có cảm giác bên trong vẫn còn ê ê. BS cho em hỏi như vậy vết thương của em có được bình thường không ạ?

Trả lời:

(02-05-2024 11:50)

Chào bạn! Nếu vết may tầng sinh môn hở da và rỉ dịch (theo bạn mô tả), bạn cần đến ngay phòng khám phụ khoa để được các bác sĩ thăm khám và cho thuốc phù hợp, kịp thời nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác