Em sinh năm 1990 2 lần lưu thai liên tiếp( tuần thứ 8) . Em muốn hỏi bên BV mình có khám và xét nghiệm để biết nguyên nhân , để e chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu khám sẽ khám ở Khoa nào và quy trình khám như nào ạ . Em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em sinh năm 1990 2 lần lưu thai liên tiếp( tuần thứ 8) . Em muốn hỏi bên BV mình có khám và xét nghiệm để biết nguyên nhân , để e chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu khám sẽ khám ở Khoa nào và quy trình khám như nào ạ . Em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em sinh năm 1990 2 lần lưu thai liên tiếp( tuần thứ 8) . Em muốn hỏi bên BV mình có khám và xét nghiệm để biết nguyên nhân , để e chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu khám sẽ khám ở Khoa nào và quy trình khám như nào ạ . Em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em sinh năm 1990 2 lần lưu thai liên tiếp( tuần thứ 8) . Em muốn hỏi bên BV mình có khám và xét nghiệm để biết nguyên nhân , để e chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu khám sẽ khám ở Khoa nào và quy trình khám như nào ạ . Em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Em sinh năm 1990 2 lần lưu thai liên tiếp( tuần thứ 8) . Em muốn hỏi bên BV mình có khám và xét nghiệm để biết nguyên nhân , để e chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu khám sẽ khám ở Khoa nào và quy trình khám như nào ạ . Em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Em sinh năm 1990 2 lần lưu thai liên tiếp( tuần thứ 8) . Em muốn hỏi bên BV mình có khám và xét nghiệm để biết nguyên nhân , để e chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu khám sẽ khám ở Khoa nào và quy trình khám như nào ạ . Em cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em sinh năm 1990 2 lần lưu thai liên tiếp( tuần thứ 8) . Em muốn hỏi bên BV mình có khám và xét nghiệm để biết nguyên nhân , để e chuẩn bị cho lần mang thai tiếp theo. Nếu khám sẽ khám ở Khoa nào và quy trình khám như nào ạ . Em cám ơn

Trả lời:

(08-04-2024 13:10)

Xin chào em, tình trạng hiện tại của mình là thai lưu liên tiếp 2 lần, có thể 2 vợ chồng có vấn đề bất thường trong cơ thể. Em nên đến khoa Di Truyền BV Hùng Vương- lầu 9 toà nhà Bách Hợp để được khám và tư vấn cụ thể. Khi đi khám nên đi 2 vợ chồng và đi khám trong giờ hành chánh. Xin chào em!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác