Em và chồng đã kết hôn được 3 tháng. Cả hai chưa khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Chúng em đang có kế hoạch có em bé thì giờ khám gói nào và chi phí bao nhiêu ạ? Vì 2 vợ chồng chỉ sắp xếp được ngày thứ 7 để khám thì không biết có khám kịp trong ngày không ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng đã kết hôn được 3 tháng. Cả hai chưa khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Chúng em đang có kế hoạch có em bé thì giờ khám gói nào và chi phí bao nhiêu ạ? Vì 2 vợ chồng chỉ sắp xếp được ngày thứ 7 để khám thì không biết có khám kịp trong ngày không ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng đã kết hôn được 3 tháng. Cả hai chưa khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Chúng em đang có kế hoạch có em bé thì giờ khám gói nào và chi phí bao nhiêu ạ? Vì 2 vợ chồng chỉ sắp xếp được ngày thứ 7 để khám thì không biết có khám kịp trong ngày không ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng đã kết hôn được 3 tháng. Cả hai chưa khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Chúng em đang có kế hoạch có em bé thì giờ khám gói nào và chi phí bao nhiêu ạ? Vì 2 vợ chồng chỉ sắp xếp được ngày thứ 7 để khám thì không biết có khám kịp trong ngày không ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng đã kết hôn được 3 tháng. Cả hai chưa khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Chúng em đang có kế hoạch có em bé thì giờ khám gói nào và chi phí bao nhiêu ạ? Vì 2 vợ chồng chỉ sắp xếp được ngày thứ 7 để khám thì không biết có khám kịp trong ngày không ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Em và chồng đã kết hôn được 3 tháng. Cả hai chưa khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Chúng em đang có kế hoạch có em bé thì giờ khám gói nào và chi phí bao nhiêu ạ? Vì 2 vợ chồng chỉ sắp xếp được ngày thứ 7 để khám thì không biết có khám kịp trong ngày không ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em và chồng đã kết hôn được 3 tháng. Cả hai chưa khám sức khoẻ tiền hôn nhân. Chúng em đang có kế hoạch có em bé thì giờ khám gói nào và chi phí bao nhiêu ạ? Vì 2 vợ chồng chỉ sắp xếp được ngày thứ 7 để khám thì không biết có khám kịp trong ngày không ạ? Em cảm ơn.

Trả lời:

(21-03-2024 09:22)

Chào bạn! Bạn có thể đến đăng ký khám và tư vấn khám tiền hôn nhân tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện Hùng Vương. Chi phí khám cho hai vợ chồng khoảng 6,5 triệu bạn nhé.  Nên sắp xếp đi từ thứ hai đến thứ sáu. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác