Em và chồng em chưa đăng ký kết hôn thì khi làm giấy chứng sinh cho em bé, chồng em có được đứng ra để làm dưới danh nghĩa cha con được không ạ? Cho e hỏi chuẩn bị những giấy tờ gì để làm giấy chứng sinh và thủ tục như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng em chưa đăng ký kết hôn thì khi làm giấy chứng sinh cho em bé, chồng em có được đứng ra để làm dưới danh nghĩa cha con được không ạ? Cho e hỏi chuẩn bị những giấy tờ gì để làm giấy chứng sinh và thủ tục như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng em chưa đăng ký kết hôn thì khi làm giấy chứng sinh cho em bé, chồng em có được đứng ra để làm dưới danh nghĩa cha con được không ạ? Cho e hỏi chuẩn bị những giấy tờ gì để làm giấy chứng sinh và thủ tục như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng em chưa đăng ký kết hôn thì khi làm giấy chứng sinh cho em bé, chồng em có được đứng ra để làm dưới danh nghĩa cha con được không ạ? Cho e hỏi chuẩn bị những giấy tờ gì để làm giấy chứng sinh và thủ tục như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Em và chồng em chưa đăng ký kết hôn thì khi làm giấy chứng sinh cho em bé, chồng em có được đứng ra để làm dưới danh nghĩa cha con được không ạ? Cho e hỏi chuẩn bị những giấy tờ gì để làm giấy chứng sinh và thủ tục như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương
Em và chồng em chưa đăng ký kết hôn thì khi làm giấy chứng sinh cho em bé, chồng em có được đứng ra để làm dưới danh nghĩa cha con được không ạ? Cho e hỏi chuẩn bị những giấy tờ gì để làm giấy chứng sinh và thủ tục như thế nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em và chồng em chưa đăng ký kết hôn thì khi làm giấy chứng sinh cho em bé, chồng em có được đứng ra để làm dưới danh nghĩa cha con được không ạ? Cho e hỏi chuẩn bị những giấy tờ gì để làm giấy chứng sinh và thủ tục như thế nào?

Trả lời:

(27-02-2024 20:22)
Chào bạn,
Giấy chứng sinh do
BV cấp là cơ sở để
bạn làm khai sinh cho
bé tại địa phương. Nếu
chưa kết hôn thì không
để tên chồng trong
giấy chứng sinh bạn
nhé. Bạn vẫn làm khai
sinh cho bé bình
thường không ảnh
hưởng khi trên giấy
chứng sinh để trống
mục này.
Cảm ơn bạn

 

Chào bạn,

Giấy chứng sinh do bệnh viện cấp là cơ sở để bạn làm khai sinh cho bé tại địa phương. Nếu chưa kết hôn thì không để tên chồng trong giấy chứng sinh bạn nhé. Bạn vẫn làm khai sinh cho bé bình thường không ảnh hưởng khi trên giấy chứng sinh để trống mục này.

Cảm ơn bạn. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác