Em vừa sanh em bé được 10 tháng thì lại có em bé được 6 tuần, do con em còn nhỏ qua, nên gđ chưa muốn có con ngay lúc này. Nên e muốn dừng thai thì mình dùng phương pháp nào khi thai đc 6 tuần, và chi phí bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em vừa sanh em bé được 10 tháng thì lại có em bé được 6 tuần, do con em còn nhỏ qua, nên gđ chưa muốn có con ngay lúc này. Nên e muốn dừng thai thì mình dùng phương pháp nào khi thai đc 6 tuần, và chi phí bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em vừa sanh em bé được 10 tháng thì lại có em bé được 6 tuần, do con em còn nhỏ qua, nên gđ chưa muốn có con ngay lúc này. Nên e muốn dừng thai thì mình dùng phương pháp nào khi thai đc 6 tuần, và chi phí bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em vừa sanh em bé được 10 tháng thì lại có em bé được 6 tuần, do con em còn nhỏ qua, nên gđ chưa muốn có con ngay lúc này. Nên e muốn dừng thai thì mình dùng phương pháp nào khi thai đc 6 tuần, và chi phí bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Em vừa sanh em bé được 10 tháng thì lại có em bé được 6 tuần, do con em còn nhỏ qua, nên gđ chưa muốn có con ngay lúc này. Nên e muốn dừng thai thì mình dùng phương pháp nào khi thai đc 6 tuần, và chi phí bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Em vừa sanh em bé được 10 tháng thì lại có em bé được 6 tuần, do con em còn nhỏ qua, nên gđ chưa muốn có con ngay lúc này. Nên e muốn dừng thai thì mình dùng phương pháp nào khi thai đc 6 tuần, và chi phí bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Em vừa sanh em bé được 10 tháng thì lại có em bé được 6 tuần, do con em còn nhỏ qua, nên gđ chưa muốn có con ngay lúc này. Nên e muốn dừng thai thì mình dùng phương pháp nào khi thai đc 6 tuần, và chi phí bao nhiêu ạ

Trả lời:

(07-03-2024 14:54)

Chào bạn. Trường hợp thai 6 tuần cần chấm dứt thai thai kỳ đối với thai sống có 2 phương pháp như sau:
- Hút chân không với chi phí như sau: 
+ Gây tê: 950.000đ
+ Gây mê: 1.000.000đ
- Phương pháp nội khoa ( uống thuốc): 950.000

Trân trọng

HS Phạm Quách Yến Xuân

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác