em xin phí gói khám tiền sản cho nữ hiện nay của BV ạ - Bệnh viện Hùng Vương

em xin phí gói khám tiền sản cho nữ hiện nay của BV ạ - Bệnh viện Hùng Vương

em xin phí gói khám tiền sản cho nữ hiện nay của BV ạ - Bệnh viện Hùng Vương

em xin phí gói khám tiền sản cho nữ hiện nay của BV ạ - Bệnh viện Hùng Vương

em xin phí gói khám tiền sản cho nữ hiện nay của BV ạ - Bệnh viện Hùng Vương
em xin phí gói khám tiền sản cho nữ hiện nay của BV ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: em xin phí gói khám tiền sản cho nữ hiện nay của BV ạ

Trả lời:

(09-04-2024 11:49)

Chào bạn! Bệnh viện có khám tiền sản cho cặp đôi tại khoa Hiếm muộn. Tuy nhiên vẫn có khám riêng cho nữ, bạn chuẩn bị khoảng 3,000,000 nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác