Hi bác sĩ, con sinh vào ngày 07/10/2002 ở bệnh viện hùng vương thì con muốn biết giờ sinh được không ạ? Tại vì gia đình nhà con không ai biết giờ sinh của con hết ạ. Hiện tại thì con đang ở Úc ạ, xin phép bác sĩ hướng dẫn con làm thủ tục ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hi bác sĩ, con sinh vào ngày 07/10/2002 ở bệnh viện hùng vương thì con muốn biết giờ sinh được không ạ? Tại vì gia đình nhà con không ai biết giờ sinh của con hết ạ. Hiện tại thì con đang ở Úc ạ, xin phép bác sĩ hướng dẫn con làm thủ tục ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hi bác sĩ, con sinh vào ngày 07/10/2002 ở bệnh viện hùng vương thì con muốn biết giờ sinh được không ạ? Tại vì gia đình nhà con không ai biết giờ sinh của con hết ạ. Hiện tại thì con đang ở Úc ạ, xin phép bác sĩ hướng dẫn con làm thủ tục ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hi bác sĩ, con sinh vào ngày 07/10/2002 ở bệnh viện hùng vương thì con muốn biết giờ sinh được không ạ? Tại vì gia đình nhà con không ai biết giờ sinh của con hết ạ. Hiện tại thì con đang ở Úc ạ, xin phép bác sĩ hướng dẫn con làm thủ tục ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hi bác sĩ, con sinh vào ngày 07/10/2002 ở bệnh viện hùng vương thì con muốn biết giờ sinh được không ạ? Tại vì gia đình nhà con không ai biết giờ sinh của con hết ạ. Hiện tại thì con đang ở Úc ạ, xin phép bác sĩ hướng dẫn con làm thủ tục ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Hi bác sĩ, con sinh vào ngày 07/10/2002 ở bệnh viện hùng vương thì con muốn biết giờ sinh được không ạ? Tại vì gia đình nhà con không ai biết giờ sinh của con hết ạ. Hiện tại thì con đang ở Úc ạ, xin phép bác sĩ hướng dẫn con làm thủ tục ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Hi bác sĩ, con sinh vào ngày 07/10/2002 ở bệnh viện hùng vương thì con muốn biết giờ sinh được không ạ? Tại vì gia đình nhà con không ai biết giờ sinh của con hết ạ. Hiện tại thì con đang ở Úc ạ, xin phép bác sĩ hướng dẫn con làm thủ tục ạ.

Trả lời:

(11-04-2024 02:25)

Chào em, hiện tại toàn bộ hồ sơ bệnh án năm 2002 đã được bệnh viện thực hiện tiêu hủy theo quy định lưu trữ của Nhà nước. Nếu em cần hỗ trợ thông tin về giờ sanh có thể liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện theo địa chỉ email: bvhv.khth@gmail.com để được hỗ trợ thêm. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác