Hiện em nhóm máu O RH-. Bác sĩ bảo em tuần 39 lên đặt máu. Vậy em muốn biết phí bao nhiêu và phải đặt bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện em nhóm máu O RH-. Bác sĩ bảo em tuần 39 lên đặt máu. Vậy em muốn biết phí bao nhiêu và phải đặt bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện em nhóm máu O RH-. Bác sĩ bảo em tuần 39 lên đặt máu. Vậy em muốn biết phí bao nhiêu và phải đặt bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện em nhóm máu O RH-. Bác sĩ bảo em tuần 39 lên đặt máu. Vậy em muốn biết phí bao nhiêu và phải đặt bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện em nhóm máu O RH-. Bác sĩ bảo em tuần 39 lên đặt máu. Vậy em muốn biết phí bao nhiêu và phải đặt bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Hiện em nhóm máu O RH-. Bác sĩ bảo em tuần 39 lên đặt máu. Vậy em muốn biết phí bao nhiêu và phải đặt bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Hiện em nhóm máu O RH-. Bác sĩ bảo em tuần 39 lên đặt máu. Vậy em muốn biết phí bao nhiêu và phải đặt bao nhiêu ạ?

Trả lời:

(29-11-2023 14:46)

Chào em vì chị không biết e cần đóng tiền khối hồng cầu bao nhiêu ml, nếu bình thường thì giá máu 350ml là 984.000/ đơn vị, xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác