Hiện tôi đang có bé 3 tháng tuổi, bé bú mẹ hoàn toàn, tôi đã sinh mổ lần 2, nhưng trước khi tôi sinh đã có 1 bướu sợi tuyến ở vú phải birad 3. Tôi có thể sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày hay không. Loại thuốc nào là thích hợp. Cám ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tôi đang có bé 3 tháng tuổi, bé bú mẹ hoàn toàn, tôi đã sinh mổ lần 2, nhưng trước khi tôi sinh đã có 1 bướu sợi tuyến ở vú phải birad 3. Tôi có thể sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày hay không. Loại thuốc nào là thích hợp. Cám ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tôi đang có bé 3 tháng tuổi, bé bú mẹ hoàn toàn, tôi đã sinh mổ lần 2, nhưng trước khi tôi sinh đã có 1 bướu sợi tuyến ở vú phải birad 3. Tôi có thể sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày hay không. Loại thuốc nào là thích hợp. Cám ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tôi đang có bé 3 tháng tuổi, bé bú mẹ hoàn toàn, tôi đã sinh mổ lần 2, nhưng trước khi tôi sinh đã có 1 bướu sợi tuyến ở vú phải birad 3. Tôi có thể sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày hay không. Loại thuốc nào là thích hợp. Cám ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Hiện tôi đang có bé 3 tháng tuổi, bé bú mẹ hoàn toàn, tôi đã sinh mổ lần 2, nhưng trước khi tôi sinh đã có 1 bướu sợi tuyến ở vú phải birad 3. Tôi có thể sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày hay không. Loại thuốc nào là thích hợp. Cám ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương
Hiện tôi đang có bé 3 tháng tuổi, bé bú mẹ hoàn toàn, tôi đã sinh mổ lần 2, nhưng trước khi tôi sinh đã có 1 bướu sợi tuyến ở vú phải birad 3. Tôi có thể sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày hay không. Loại thuốc nào là thích hợp. Cám ơn bác sĩ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Hiện tôi đang có bé 3 tháng tuổi, bé bú mẹ hoàn toàn, tôi đã sinh mổ lần 2, nhưng trước khi tôi sinh đã có 1 bướu sợi tuyến ở vú phải birad 3. Tôi có thể sử dụng thuốc tránh thai hằng ngày hay không. Loại thuốc nào là thích hợp. Cám ơn bác sĩ.

Trả lời:

(28-01-2023 15:04)

Chào bạn!

Khám lại để bs đánh giá bướu có thay đổi không mới trả lời được. Chọn lựa loại thuốc ngừa thai tư vấn thêm bên khoa KHHGD

Thân ái

BS.Nguyễn Trần Bảo Chi

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác