Hút chân không u sợi tuyến kích thước lớn tối đa là bao nhiêu ạ ??? - Bệnh viện Hùng Vương

Hút chân không u sợi tuyến kích thước lớn tối đa là bao nhiêu ạ ??? - Bệnh viện Hùng Vương

Hút chân không u sợi tuyến kích thước lớn tối đa là bao nhiêu ạ ??? - Bệnh viện Hùng Vương

Hút chân không u sợi tuyến kích thước lớn tối đa là bao nhiêu ạ ??? - Bệnh viện Hùng Vương

Hút chân không u sợi tuyến kích thước lớn tối đa là bao nhiêu ạ ??? - Bệnh viện Hùng Vương
Hút chân không u sợi tuyến kích thước lớn tối đa là bao nhiêu ạ ??? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Hút chân không u sợi tuyến kích thước lớn tối đa là bao nhiêu ạ ???

Trả lời:

(07-04-2024 18:34)

Chào bạn! Để hút chân không u sợi tuyến, bên cạnh kích thước còn phụ thuộc vị trí u, khoảng cách u với bề mặt da, do đó, để biết lấy ra bằng hút chân không thì nên đến khám để bác sĩ đánh giá bạn nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác