Khám bệnh.Bv có thanh toán được đối với thẻ BH PTI này không - Bệnh viện Hùng Vương

Khám bệnh.Bv có thanh toán được đối với thẻ BH PTI này không - Bệnh viện Hùng Vương

Khám bệnh.Bv có thanh toán được đối với thẻ BH PTI này không - Bệnh viện Hùng Vương

Khám bệnh.Bv có thanh toán được đối với thẻ BH PTI này không - Bệnh viện Hùng Vương

Khám bệnh.Bv có thanh toán được đối với thẻ BH PTI này không - Bệnh viện Hùng Vương
Khám bệnh.Bv có thanh toán được đối với thẻ BH PTI này không - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Khám bệnh.Bv có thanh toán được đối với thẻ BH PTI này không

Trả lời:

(14-12-2023 22:36)

Chào em, hiện tại bảo hiểm PTI bệnh viện không có kí hợp đồng, nếu phía sau thẻ có ghi chữ insmart thì bệnh viện mới giải quyết, khám ngoại trú bệnh viện chưa triển khai cho thanh toán thẻ bảo hiểm của Cty, chỉ giải quyết khi có nhập viện điều trị nội trú, xin cám ơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác